Wrócili z misji

Żołnierze X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wrócili z misji w Afganistanie. Wśród nich byli wojskowi z chełmskiego pododdziału 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Uroczyście powitano ich w chełmskiej jednostce wojskowej.

W maju ub.r. informowaliśmy w „Nowym Tygodniu” o żołnierzach, którzy wyjechali do Afganistanu w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na misję pod nazwą „Resolute Support”. Trzon kontyngentu stanowili żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z pododdziałów w garnizonach Wesoła i Siedlce oraz pododdziałów z Chełma i Zamościa podległych 19. Brygadzie Zmechanizowanej.

Zadania żołnierzy wchodzących w skład „X zmiany”, w tym chełmian, polegały na przygotowaniu afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych MON i MSZ do samodzielnego kierowania oraz zarządzania krajem.

Polscy żołnierze realizowali zadania związane ze szkoleniem, doradztwem i wsparciem afgańskich sił bezpieczeństwa. Zanim wojskowi wyjechali na misję, zostali pożegnani podczas uroczystego apelu w chełmskiej jednostce wojskowej przez rodziny, samorządowców, służby mundurowe i przedstawicieli różnych rodzajów sił zbrojnych. W ubiegłym tygodniu, na tym samym placu apelowym, żołnierze z „X zmiany” zostali uroczyście przywitani po powrocie z misji.

– Witamy w domu. Zadania mandatowe zostały wykonane – mówił podczas uroczystości gen. bryg. Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. – Cel misji osiągnięty, a wszyscy żołnierze wrócili do kraju. Dziękuję dowództwu kontyngentu za mądre i przemyślane kierowanie działalnością operacyjną w rejonie misji. Dziękuję dowódcom drużyn, sekcji, plutonów i kompanii za samodzielność taktyczną i podejmowanie dobrych decyzji. (mo, fot.1.WBP)