Wschód tonie w ciemnościach

Radny Maciej Kantor interpeluje w sprawie poprawy oświetlenia na osiedlu Wschód. – Zdaję sobie sprawę, że większość tamtejszych terenów i infrastruktury należy do spółdzielni mieszkaniowej, ale spółdzielcy są jednocześnie mieszkańcami Świdnika, więc ratusz powinien włączyć się w rozwiązanie problemu, z którym mieszkający tam ludzie borykają się od dawna.


Przed kilkoma tygodniami władze Świdnika zapowiedziały, że będą starać się o unijne dofinansowanie projektu zakładającego wymianę ponad tysiąca ulicznych lamp na nowe i energooszczędne. Przedsięwzięcie, jeśli dojdzie do skutku, obejmie, bo tylko takie może, latarnie miejskie. – A co z poprawą oświetlenia na osiedlu Wschód, gdzie latarnie są już mocno nadgryzione zębem czasu, a do tego jest ich zdecydowania za mało, co zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym daje się mocno we znaki mieszkańcom? – pyta radny Kantor (ŚWS).

– Zdaję sobie sprawę, że główną tego przyczyną jest brak działań ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest właścicielem większości tamtejszych gruntów i infrastruktury, ale mieszkańcy spółdzielczych bloków są, jak my wszyscy, mieszkańcami Świdnika i uważam, że jako gmina powinniśmy podjąć działania dążące do poprawy oświetlenia na tym osiedlu – uważa radny Maciej Kantor.

W związku z tym wystąpił z pytaniem do burmistrza, czy jest możliwa współpraca Gminy Miejskiej Świdnik i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w tym zakresie, i czy istnieje możliwość, żeby w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczyć środki na finansowe wsparcie SM z przeznaczeniem na montaż dodatkowych latarni na os. Wschód i modernizację już istniejących.

Kantor uważa, że finansowa partycypacja gminy w takim przedsięwzięciu, jeśli jest możliwa, byłaby jak najbardziej wskazana, a dla rozłożenia kosztów powinno się je realizować sukcesywnie, zaczynając od doświetlenia najciemniejszych miejsc. – Miasto i spółdzielnia powinny wspólnie zająć się rozwiązaniem tego problemu – zaapelował radny.

To jednak zdaniem ratusza nie jest jednak takie proste. – Większość ogólnodostępnych terenów na osiedlu, na którym jest oświetlenie ciągów pieszych, stanowi własność Spółdzielni, a oświetlenie w pasach drogowych, poza ulicą Pionierską, należy do PGE Dystrybucja S.A. i Gmina Miejska Świdnik, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie może partycypować w kosztach wymiany oświetlenia nie będącego jej własnością – wyjaśnia

Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika, zapewnia, że miasto nie umywa rąk od problemu. – Gmina Miejska Świdnik zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w celu ustalenia miejsc słabo doświetlonych na obszarze osiedla Wschód, kto jest ich właścicielem i możliwości poprawy stanu oświetlenia, zgodnie z posiadanymi kompetencjami – obiecał radnemu gospodarz miasta.

Maciej Kantor zapewnia, że przypilnuje, by na spełnienie tej deklaracji nie trzeba było długo czekać. – Zamierzam w najbliższym czasie porozmawiać z wiceburmistrzem Marcinem Dmowskim, by jak najszybciej doprowadzić do takiego spotkania i poszukania konkretnych rozwiązań – zapowiada. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here