Wścieklizna po raz kolejny

Gmina Włodawa ma pecha do wścieklizny. W ubiegłym roku wykryto ją u lisa w Orchówku, teraz kolejny przypadek bardzo groźnej również dla ludzi choroby zanotowano w Okunince.

1 marca Powiatowy Lekarz Wtereynarii we Włodawie wydał zarządzenie, które m.in. określa strefę zagrożenia tą chorobą. Jest to obszar o promieniu 5 kilometrów od ogniska choroby, obejmujący Okuninkę, Orchówek, Lutę, Żłobek oraz miasto Włodawę.

Na zagrożonym terenie mieszkańców obowiązuje szereg obostrzeń: psy i koty muszą być trzymane na uwięzi lub w zamknięciu, psy będą objęte akcją doszczepiającą, ponadto myśliwi nie mogą urządzać w wyznaczonej strefie polowań z wyjątkiem odstrzału sanitarnego. (b)