Nasze wspólne drogi i chodniki

Realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie zadanie „przebudowy nawierzchni na drogach powiatowych”, współfinansowane przez gminę Chełm, objęło nowe asfalty od Kozy Gotówki („od torów” do skrzyżowania w Srebrzyszczu) oraz w Okszowie (w kierunku Wólki Czułczyckiej „do lasu”). Niebawem zakończy się kładzenie asfaltu na odcinku Nowiny – Leśniczówka. Inwestycja przebiega pod czujnym okiem radnych gminnych Krzysztofa Dziechciaruka i Aleksandra Kowalczyka, którzy nie kryją zadowolenia z nowej gładkiej drogi.

 

– To wspólne starania Andrzeja Derlaka i Pawła Ciechana, radnych powiatowych – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. – Dzięki tym inwestycjom gmina Chełm wzbogaci się o blisko 4 km nowych nawierzchni asfaltowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze starostą Piotrem Deniszczukiem. Dzięki rozsądkowi i dobrym relacjom można wiele razem zbudować – dodaje Kociuba.

Dowodem na to jest również szeroka współpraca gminy z powiatem chełmskim przy budowie chodników, gdzie gmina dokłada 60% wartości inwestycji. Oddano do użytku kilometrowy odcinek chodnika przy ul. Zielonej w Pokrówce i blisko kilometrowy w Rożdżałowie. W planie na rok 2017 są dwie wspólne inwestycje gminno-powiatowe polegające na budowie chodników w miejscowości Żółtańce Kolonia o długości 1,5 kilometra i w Strupinie Łanowym o długości 1 kilometra. Inwestycje te znacznie poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg i tym samym spełnią oczekiwania mieszkańców. (red)