Wszystko przez pomagierów?

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, która od lat stara się rozliczać wszystkich decydentów niezależnie od ich politycznej opcji, poczuł się urażony słowami wojewody o „pomagierach”

Wojewoda Przemysław Czarnek zaatakował na antenie regionalnej TVP Fundację Wolności, która chce włączyć się w prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postępowanie w sprawie mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Rozprawa sądowa miała odbyć się 16 listopada. Prezydent Krzysztof Żuk zaskarżył do sądu zarządzenie zastępcze wojewody lubelskiego, wygaszające mu mandat na wniosek CBA. Przemysław Czarnek dowodził, że Żuk złamał ustawę antykorupcyjną zasiadając jako prezydent miasta w radzie nadzorczej spółki PZU Życie w latach 2014-2016.
Sąd odroczył jednak rozprawę, nie podając kolejnego terminu posiedzenia. Argumentował to zamiarem włączenia się w postępowanie trzech organizacji, w tym lubelskiej Fundacji Wolności.
Sąd odmówił Fundacji Wolności udziału w procesie jako stronie postępowania, ale jej działacze złożyli zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejna rozprawa zależy od tego, jak szybko NSA rozpatrzy skargę Fundacji. Dla prezydenta Żuka jest to korzystny obrót sprawy, bo przed najbliższymi wyborami może odbyć się jedynie jedna rozprawa. Niezależnie od tego, kto przegra spór w pierwszej instancji, odwoła się do NSA.
Oznacza to, że prawomocny wyrok niemal na pewno nie zapadnie przed listopadowymi wyborami w 2018 roku.
Taki rozwój sytuacji obruszył wojewodę Czarnka. – Sprawa miała być rozstrzygnięta 16 listopada, a nie stało się tak, ponieważ pan prezydent i jego pomagierzy wymyślili kolejny fortel  – mówił w lubelskiej TVP.
Na reakcję nie trzeba było długo czekać.
– „Jesteśmy niezależną organizacją strażniczą. Nie korzystamy ze środków publicznych z budżetu miasta Lublin. W sprawie wygaśnięcia mandatu prezydenta Żuka nie stoimy po niczyjej stronie. Zgłosiliśmy swój udział w postępowaniu w charakterze obserwatora, aby monitorować jego przebieg, co gwarantuje nam prawo postępowania przed sądami administracyjnymi” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu FW. – „Domagamy się wycofania pana wojewody ze słów o «pomagierach» Na przyszłość prosimy o nie wikłanie nas w polityczne spory” – kończy Fundacja. BACH