Wybitny specjalista z pasją i poczuciem misji

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się a w reprezentacyjnej auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, były rektor Politechniki Lubelskiej, otrzymał w piątek, 21 października br., tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. Józef Kuczmaszewski  jest znanym w świecie specjalistą z obszaru konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego, a także twórcą szkoły naukowej w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, znaną w Polsce i poza jej granicami, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych.

Zaproponowane przez niego rozwiązania mają aplikacyjny wymiar, służą m.in.  bezpieczeństwu w lotnictwie i zastosowaniom inżynierii w medycynie. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Od ponad 30 lat aktywnie współpracuje z krakowską uczelnią. Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Jeden naukowiec, dwie politechniki

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski od ponad 30 lat intensywnie współpracuje z Politechniką Krakowską i jej pracownikami naukowymi, m.in. prof. dr. hab. inż. Józefem Gawlikiem. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny PK w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Odbierając tytuł doktora honoris causa laureat wygłosił wykład pt. „Technologia – dobrodziejstwo i przekleństwo ludzkości”. Do wyboru takiego tematu skłoniła go m.in. wojna w Ukrainie i głębokie poruszenie, które – szczególnie w świadomości uczonego – wywołuje, tak wyraźna podczas wojny, śmiercionośna twarz technologii. – Technologia jest sposobem na urzeczywistnianie naszych marzeń. Technologia przynosi ułatwienia dla codziennych kłopotów i wyzwań w życiu człowieka. A jednak w pewnym momencie dobrodziejstwo i przekleństwo technologii idą razem w kontrowersyjnej parze. Coraz bardziej ludzkość uświadamia sobie cenę, jaką musi płacić za coraz wyższe wymagania dotyczące jakości życia.

Najbardziej złowrogie jej oblicze możemy obserwować u naszego sąsiada, Ukrainy – podkreślał nowy doktor honoris causa PK. – To od ludzi zależy, jak wykorzystają technologię. Nasza cywilizacja będzie się rozwijać, jeśli znajdziemy równowagę między rosnącą potęgą technologii a mądrością, z jaką nią zarządzamy. Nie zatrzymamy rozwoju technologicznego. Ten rozwój to naturalna potrzeba człowieka i naturalna konsekwencja rozwoju, to chęć poznania, to realizacja marzeń, to wreszcie potrzeba rywalizacji. Czy ten rozwój przyniesie nam szczęście, czy unicestwienie, to zależy w największym stopniu od nas – wskazywał prof. Kuczmaszewski.

MG

News will be here