Wybitny uczony, wyrozumiały nauczyciel i wspaniały przyjaciel…

Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło (1929-2021)

W ubiegłą sobotę, na cmentarzu przy ul. Lipowej, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. prof. Wiesława Skrzydły, wybitnego naukowca, konstytucjonalisty, w latach 1972-1981 r. rektora UMCS. Profesor zmarł 11 kwietnia, dokładnie w dniu swoich 92. urodzin.

Wiesław Skrzydło urodził się 11 kwietnia 1929 roku w Rokitnie.Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, ale to z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związał swoją zawodową karierę, podejmując na nim pracę w 1949 roku. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a cztery lata później stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1975 roku. Był niekwestionowanym autorytetem prawa konstytucyjnego.

Autorem ponad dwustu publikacji, licznych monografii i artykułów, a poglądy Profesora dotyczące kwestii prawno-ustrojowych są do dziś często wykorzystywane zarówno w nauce prawa oraz w praktyce funkcjonowania organów państwa. Profesor cieszył się nie tylko ogromnym szacunkiem w środowisku naukowym, ale również wielkim autorytetem i sympatią studentów. Jego wykłady, seminaria, odczyty i prelekcje zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem i inspirowały do wielu niezwykłych dyskusji.

O osiągnięciach Profesora w zakresie kształcenia prawników świadczy duża liczba wypromowanych magistrów i doktorów, a także udział w postępowaniach habilitacyjnych i związanych z nadaniem tytułu profesora. Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną prof. Wiesław Skrzydło został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią Orderu Zasługi Republiki Francuskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1979 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

– Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę, przychodzi za szybko. A teraz, zabiera nam człowieka wyjątkowego, którym był profesor Wiesław Skrzydło – wybitny uczony, Rektor UMCS, wieloletni pracownik naszej uczelni, wyjątkowo ceniony za swoją działalność badawczą, wyrozumiały nauczyciel i wspaniały przyjaciel – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Uroczystości pożegnalne prof. dr. hab. Wiesława Skrzydły odbyły się w sobotę, 17 kwietnia 2021 r. Po mszy żałobnej w Kościele Akademickim KUL przy ul. Radziszewskiego 7 uczony spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. W ostatniej drodze Profesora można było uczestniczyć za pośrednictwem transmisji dostępnej w dniu pogrzebu na stronie www.umcs.pl. opr. ZM

News will be here