Wybory prezydenckie

W niedzielę, 28 czerwca, mogliśmy oddawać swój głos na jednego spośród jedenastu kandydatów na Prezydenta RP. Głosowanie odbywało się metodą mieszaną, czyli tradycyjnie – w lokalach wyborczych, a dla chętnych – korespondencyjnie.

Z uwagi na stan epidemii, w lokalach wyborczych obowiązywały specjalne środki ostrożności: komisja mogła odmówić wyborcy udziału w głosowaniu, jeżeli nie miał zasłoniętych ust i nosa. Liczba osób przebywających jednocześnie w lokalu – wedle wytycznych – miała być ograniczona do jednej osoby na 4 m kw. i zalecano, aby wyborcy przychodzili do lokalu wyborczego z własnymi długopisami. Dopilnowanie tego, aby stosowali się oni do tych wytycznych, było dodatkowym wyzwaniem, z którym komisje wyborcze nigdy dotąd nie musiały się mierzyć.

Chełmska delegatura Krajowego Biura Wyborczego kilka dni przed wyborami zawiadamiała w gminach, że wyborca w lokalu wyborczym ma obowiązek „zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa”, a gdy komisja wyborcza „nie jest w stanie sama rozwiązać problemu, może zgłosić go policji/straży miejskiej”. Za naruszenie przepisu groziły mandaty i kary administracyjne. Do godziny 14.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie nie odnotowano żadnych jednak incydentów związanych z przebiegiem głosowania.

Także w chełmskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego informowano, że głosowanie na terenie działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie, obejmującym miasto Chełm, a także powiaty: chełmski, włodawski i krasnostawski, przebiegało spokojnie.

Wysoka frekwencja w Chełmie

Przed wyborami trudno było przewidywać, jaka będzie frekwencja ze względu na trwającą epidemię. W przypadku wyborów prezydenckich zazwyczaj jest ona wyższa niż w przypadku wyborów parlamentarnych czy samorządowych. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej podczas niedzielnej konferencji prasowej informowali, że do godziny 12 w wyborach prezydenckich zagłosowało 24,08 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych (dla porównania w wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja na godzinę 12 wynosiła 14,6 proc.).

Trochę niższa niż ogólnokrajowa była o tej porze frekwencja na terenie działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie. Wynosiła ona 21, 9 proc. Największą frekwencję OKW nr 10 odnotowała w Chełmie – 25,49 proc., czyli była ona wyższa niż średnia ogólnokrajowa. Z kolei najniższą frekwencję spośród trzech powiatów podlegających OKW nr 10 w Chełmie odnotowano w gminie Białopole – 15,19 proc. (ta gmina najbardziej była doświadczona przez epidemię spośród samorządów powiatu chełmskiego i może mieszkańcy wciąż wolą unikać miejsc publicznych?).

W rozbiciu na powiaty frekwencja do godz. 12.00 przedstawiała się następująco: powiat chełmski – 17,12 proc. (najwyższa frekwencja w Rejowcu – 21,32 proc., najniższa w gminie Białopole), powiat krasnostawski – 21,48 proc. (najwyższa w Krasnymstawie – 23,73 proc., najniższa w gminie Rudnik – 18,4 proc.), powiat włodawski – 22,1 proc. (najwyższa we Włodawie – 24,52 proc., najniższa w gminie Hańsk – 18,18 proc.). Tak przedstawiała się frekwencja na godz. 12.00. Ostateczne dane przedstawimy w kolejnym wydaniu „Nowego Tygodnia”.

Wielu samorządowców z powiatu chełmskiego, jeszcze przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, namawiało mieszkańców swoich gmin do udziału w wyborach. Samorząd z najwyższą frekwencją wyborczą w województwie lubelskim otrzymać ma sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wóz strażacki.

Liczba uprawnionych i pakiety korespondencyjne

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w Chełmie wynosiła 49 292, w powiecie chełmskim – 63 511, w powiecie krasnostawskim – 53 586, a w powiecie włodawskim – 32 056. Na terenie działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie (miasto Chełm oraz powiaty: chełmski, włodawski i krasnostawski) obwodów głosowania łącznie było 263 (w samym Chełmie 36).

We wszystkich tych samorządach zgłosili się chętni do głosowania korespondencyjnego. Na terenie OKW nr 10 w Chełmie wydano łącznie 1235 pakietów do głosowania korespondencyjnego. Najwięcej wydano ich – w Chełmie – 237 mieszkańcom, w gminie Chełm – 105 mieszkańcom, w gminie Krasnystaw – 102 mieszkańcom. (t)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here