Wybudują PSZOK

Gmina Kamień ogłosiła przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamieniu. W nowym PSZOK-u zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się częściej.

Nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie na działce za gminną oczyszczalnią ścieków w Kamieniu. Wybudowane zostaną wiaty, plac będzie utwardzony kostką brukową, a drogi dojazdowe wyasfaltowane. Zamontowana będzie też waga najazdowa oraz kontener biurowy dla pracownika.

Przedsięwzięcie, na które gmina ogłosiła przetarg zakłada też zakup kontenerów na poszczególne frakcje odpadów, tj.: gruz, opony, metale, popiół. PSZOK zostanie ogrodzony, powstanie tam monitoring i oświetlenie, zasilane nową instalacją fotowoltaiczną o mocy 4 KW. Przy wjeździe na PSZOK zamontowany będzie szlaban. Gmina Kamień otrzymała na to zadanie 1 875 923 zł dofinansowania.

– Po oddaniu do użytku tej inwestycji zwiększymy częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – zapowiada Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Dotychczas zbiórkę prowadziliśmy przez sześć dni w miesiącach marzec i październik, a po zakończeniu inwestycji odbiór odbywał się będzie przez dwa dni w każdym miesiącu. (mo)

News will be here