Wygrali dla szkoły pracownię komputerową

SP nr 4 w Krasnymstawie została jednym ze zwycięzców konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, organizowanego przez państwowy instytut badawczy NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Uczniowie klas młodszych SP nr 4 w Krasnymstawie wzięli udział w ,,Internetowej szkole słonia Spacjusza” – kursie przedstawiającym zasady bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych. Na koniec wykonali pracę konkursową, którą był projekt kolorowanki podsumowujący wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Ich dzieło zostało wysłane na konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, organizowany przez państwowy instytut badawczy NASK. I znalazło się wśród zwycięzców, dzięki czemu w szkole otwarto mobilną pracownię komputerową składającą się z 16 laptopów, przenośnej szafy, oprogramowania umożliwiającego zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor. Działaniami konkursowymi kierowała Agata Małek – wychowawczyni uczniów ówczesnej klasy 1b, a obecnie dyrektor SP nr 4 w Krasnymstawie. (k)

News will be here