Wyjątkowy jubileusz. Powrót do źródeł prawosławia

Od najbliższego wtorku do czwartku (19-21 września) odbywać się będą się uroczystości jubileuszowe związane z 800. rocznicą przeniesienia siedziby prawosławnej diecezji z Uhruska do Chełma. W ramach wydarzenia zaplanowano uroczystości liturgiczne, konferencję naukową i koncert, podczas którego zaprezentują się trzy chóry.

– Rocznica stanowi wyjątkową okoliczność do pogłębionej refleksji nad prawosławną tożsamością regionu. Odkrywanie historii i wschodniego dziedzictwa ma za zadanie budować lokalny patriotyzm oraz wychowywać w poszanowaniu wielokulturowego bogactwa Polski. W uroczystościach udział wezmą hierarchowie kościoła prawosławnego z Polski i zza granicy, duchowieństwo, pielgrzymi oraz wierni. Wszystkich serdecznie zapraszamy – mówi ks. prot. dr Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej.

Uroczystości rozpoczną się we wtorek, 19 września. Zainauguruje je Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych Ku Czci Bogurodzicy w Cerkwii św. Jana Teologa w Chełmie. Wystąpią: Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie, Katedralny Chór Młodzieżowy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie i Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wstęp wolny. Początek o godz. 17.

Ważnym punktem wydarzenia będzie konferencja naukowa „U źródeł prawosławia na Ziemi Chełmskiej”, która odbędzie się 20 września w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Czternastu prelegentów z Polski i zza granicy będzie prezentowało zagadnienie jubileuszu w perspektywie teologiczno-historycznej, w trzech sesjach konferencyjnych.

Główną część jubileuszu będą stanowić uroczystości ku czci Narodzin Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej. 20 września o godz. 17 odprawione będzie nabożeństwo wieczorne, zaś o godz. 19.15 odbędzie się panachida o spokój dusz księcia Daniela Halickiego oraz prawosławnych hierarchów eparchii chełmskiej w rzymskokatolickiej bazylice Narodzenia NMP na Górce Chełmskiej.

W ostatni dzień uroczystości, 21 września, o godz. 10 celebrowania będzie Boska Liturgia, po której nastąpi procesja i odsłonięcie pomnika pamięci na placu cerkiewnym. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu „Warto być Polakiem” i współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka II”. Więcej o wydarzeniu na facebook/prokatedra.chelm/ i plakatach. (opr. w)

News will be here