Wymyślmy wspólnie Lublin

Pod takim hasłem dzisiaj (15 listopada) ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Lublin 2030. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w dwóch otwartych debatach, wysłuchaniu publicznym, a także zgłosić swoje uwagi za pośrednictwem formularza dostępnego w formie papierowej w Biurach Obsługi Mieszkańców lub w formie online na stronie www.2030.lublin.eu, na co mają czas do 20 grudnia br.

Od dziś projekt Strategii Lublin 2030 jest dostępny na stronie www.2030.lublin.eu. – Celem Strategii Rozwoju Lublina było stworzenie miasta otwartego, przyjaznego, przedsiębiorczego i akademickiego – opisuje dokument prezydent Krzysztof Żuk. – Od dzisiaj do 20 grudnia br., projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, których rezultatem będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu, który w perspektywie 2030 roku stanie się drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta – mówi prezydent.

W ramach konsultacji, lublinianie mogą wziąć udział w dwóch otwartych spotkaniach w formie debat, wysłuchaniu publicznym, a także zgłosić swoje uwagi za pośrednictwem formularza dostępnego w formie papierowej w Biurach Obsługi Mieszkańców lub online na stronie www.2030.lublin.eu, gdzie znajduje się również szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych.

Ponadto, opiniować będą go również: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, Zarząd Województwa Lubelskiego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, komórki i jednostki Urzędu Miasta Lublin oraz samorządy tworzące Lubelski Obszar Metropolitalny.

Prace nad Strategią Lublin 2030 rozpoczęły się w IV kwartale 2018 roku. Pytaniem przewodnim tworzenia projektu było pytanie: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Żeby na nie odpowiedzieć odbyło się wiele spotkań, wydarzeń, opracowywano plany działań, zbierano opinie i formułowano wnioski. W ostatnio zakończonym etapie prac powstała pierwsza wersja projektu dokumentu. Inspiracją do jego opracowania były kierunki rozwoju Lublina wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze i skonsultowane społecznie oraz wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Nad projektem pracował zespół redakcyjny złożony z pracowników Urzędu Miasta Lublin, przy udziale ekspertów zewnętrznych. Teraz projekt został udostępniony mieszkańcom, by w I kwartale przyszłego roku, po analizie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych i wprowadzeniu tych zasadnych do dokumentu, ostateczny projekt Strategii Lublin 2030 mógł zostać poddany pod głosowanie i zostać formalnie uchwalony na jednej z sesji Rady Miasta Lublin. Wdrażanie uchwalonej Strategii rozpocznie się między I a II kwartałem 2022 roku. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here