Wyprzedź raka

Pamiętając o tym, że badania profilaktyczne – mammografia, cytologia czy kolonoskopia – umożliwiają wykrycie we wczesnych stadiach i usunięcie stanów przedrakowych, a przez to obniżają zachorowalność na raka, szpital w Chełmie zaprasza do skorzystania z badań.

Z mammografii mogą skorzystać panie w wieku 50-69 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 2 lat wykonywanego badania (tel. 82 562 31 47, miejsce badania: zakład RTG Szpitala). Z cytologii: kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania (miejsce badania: poradnia ginekologiczno-położnicza, za szpitalnym pawilonem B, tel. 82 562 31 62), a z kolonoskopii: osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego i osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z potwierdzonym rozpoznaniem z poradni genetycznej (miejsce badania: pracownia endoskopowa, tel. 82 562 33 15 po godz. 12.00). (k)