Wyróżniona w Krakowie

Ilona Kalamon, uczennica klasy II „a” II LO Im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, zdobyła wyróżnienie w konkursie historycznym „Z Tudorami za pan brat – władcy z dynastii Tudorów”.

Organizatorem konkursu było XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie oraz Wydawnictwo „Astra” w Krakowie. W historycznych zmaganiach mogli wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Konkurs miał charakter dwuetapowy. W części pierwszej uczniowie pisali test obejmujący lata panowania dynastii Tudorów (1485-1603), a następnie pięciu uczniów z najlepszymi wynikami przygotowywało pracę pisemną. Ilona Kalamon w II LO w Krasnymstawie, jako jedyna z pięciu finalistów, przygotowała nie tylko wersję polskojęzyczną, ale także wersję anglojęzyczną swojej pracy. Otrzymała wyróżnienie. Przygotowywała się do konkursu pod opieką Marka Nowosadzkiego – nauczyciela historii oraz Leszka Klucha – nauczyciela języka angielskiego. (k)