Wystartowała Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

Przyspieszona cyfryzacja, spowodowana pandemią, widoczna jest w wielu obszarach życia. Także w sferze nauki i edukacji nastąpiło wiele zmian, a szkoły i uniwersytety praktycznie z dnia na dzień musiały zastosować nowoczesne rozwiązania. Aby więc lepiej wdrażać innowacyjne pomysły informatyzacji na lubelskich uczelniach, powołana została Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich.


Pomysłodawcami tej inicjatywy są prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Marek Niezgódka, przewodniczący rady ds. cyfryzacji UM w Lublinie, który równocześnie reprezentuje Centrum Cyfryzacji Nauki i Technologii UKSW w Warszawie. 24 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Ligi Cyfryzacji, w którym udział wzięli rektorzy i prorektorzy wszystkich wyższych uczelni publicznych w Lublinie oraz Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Celem spotkania było opracowanie zakresu wspólnych działań. – Liga ta będzie przede wszystkim jednym z elementów integracji lubelskich uczelni w szerokich obszarach, związanych nie tylko z medycyną, ale także epidemiologią, identyfikacją sposobów żywienia czy aplikacją nowych urządzeń do medycyny. Zależy nam też na integracji naszego środowiska akademickiego po to, żebyśmy wspólnymi siłami podołali tym zadaniom – mówił prof. Wojciech Załuska.

W trakcie spotkania dyskutowano intensywnie nad kierunkami rozwoju cyfryzacji w Lublinie i regionie. Rektorzy lubelskich uczelni zgodnie potwierdzili gotowość swoich uniwersytetów do włączenia się we wspólny projekt działań na rzecz cyfryzacji. W ramach tej inicjatywy na każdym z uniwersytetów zostanie powołany przedstawiciel, który wejdzie w skład tzw. zespołu roboczego, działającego na rzecz utworzonego uniwersyteckiego konsorcjum cyfryzacji.

Taki zespół będzie miał za zadanie odpowiadać na obecne wyzwania – związane m.in. z pandemią w obszarze nauki, dydaktyki czy leczenia. Główną płaszczyzną porozumienia jest integracja lubelskich uczelni w szerokich obszarach, m.in. medycyny, epidemiologii, identyfikacji sposobów żywienia czy aplikacji nowych urządzeń do medycyny. Jak zapowiadają pomysłodawcy LCUL, pierwszych efektów wspólnego działania można spodziewać się na przełomie roku. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here