Wyższa pensja wójt i diety radnych

Radni gminy Leśniowice byli jednomyślni uchwalając sobie wyższe diety i wynagrodzenie dla wójt Joanny Jabłońskiej. Znieśli też całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na rekreacyjny teren przy zbiorniku „Maczuły”. Nadal jednak z pupilami nie będzie można spacerować po tamtejszej plaży i pomostach.

Druga w tej kadencji sesja Rady Gminy Leśniowice przebiegła tak spokojnie, jak pierwsza, a radni głosowali równie jednomyślnie. Najważniejsze uchwały dotyczyły powołania komisji rady, a także wysokości pensji Joanny Jabłońskiej, wójt gminy Leśniowice oraz diet radnych. Ostatnie podwyżki tych wynagrodzeń poprzednia rada gminy uchwaliła pod koniec 2021 r. Od teraz wójt Jabłońska będzie zarabiać miesięcznie 19 470 zł brutto (poprzednio 16 990 zł brutto), to jest 13 602,60 zł „na rękę”. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie. Jednomyślni byli też w kwestii swych diet. Dotąd „szeregowi” radni dostawali miesięcznie po 600 zł zryczałtowanej diety, a teraz będzie to 800 zł. Z kolei przewodniczący rady gminy dostanie 1800 zł miesięcznie (wcześniej 1500 zł), a jego zastępcy – po 1000 zł (wcześniej po 700 zł).

Bez całkowitego zakazu zwierząt na „Maczułach”

Radni jednogłośnie przystali też na wniosek urzędników o wykreślenie z przyjętego w 2016 r. regulaminu korzystania z infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły” zapis: „zakaz wprowadzania zwierząt”. Dotąd zakaz ten dotyczył wszystkich wyznaczonych przy zbiorniku stref, tj. plaży, pomostów, ścieżki rowerowej i spacerowej, wieży widokowej.

– W orzecznictwie wskazuje się, że rada gminy nie jest kompetentna do ustanowienia całkowitego zakazu wprowadzenia zwierząt w danym miejscu – stwierdziła wójt Jabłońska. – Regulamin wprowadzony zarządzeniem określi strefy, w których mogą przebywać zwierzęta, a w których nie mogą.

Wiadomo, że zmieniony regulamin regulujący kwestię miejsc, gdzie będą mogły przebywać zwierzęta, zostanie wprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu kąpielowego. Zwierzęta nie będą mogły być wprowadzane na plażę i pomosty.

Czekanie na oczyszczalnię

Wójt Jabłońska informowała o planowanych do ogłoszenia przetargach, w tym dotyczących wymiany ulicznych lamp na ledowe, montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych, a także na budowę oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji w gminie.

– W przypadku oczyszczalni i kanalizacji były już dwa przetargi ogłaszane, ale oferowane kwoty znacznie przekroczyły tę, którą zabezpieczyliśmy na ten cel w budżecie – stwierdziła wójt Jabłońska. – Problem w tym, że jest bardzo krótki czas na wykonanie tej inwestycji i każdy wykonawca, przystępujący do przetargu pytał nas o możliwość wydłużenia tego terminu. W związku z tym wystąpiliśmy do urzędu marszałkowskiego z pytaniem o możliwość wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia, a urząd z kolei wystąpił z takim zapytaniem do ministerstwa. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

Składy komisji Rady Gminy Leśniowice:

– rewizyjna: Krzysztof Kowalczuk (przewodniczący), Jacek Poznański, Grzegorz Kaczor, Edyta Stećko, Marta Szostak;

– skarg, wniosków i petycji: Robert Szornal (przewodniczący), Krzysztof Kowalczuk, Grzegorz Kaczor, Edyta Stećko, Barbara Kuszel;

– społeczna: Edyta Stasiuk-Ciołek (przewodnicząca), Barbara Kuszel, Barbara Jamróz, Krzysztof Sitarz, Henryk Suszek;

– gospodarcza: Grzegorz Michalczuk (przewodniczący), Paweł Bis, Tomasz Porzuc, Robert Szornal, Daniel Popielnicki. (mo)

News will be here