Z dwóch spółek została jedna PGO już w MPGK

Stało się. Z końcem 2019 roku założone przed 14 laty Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami zostało przejęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. O fuzji obu spółek na ostatniej w ubiegłym roku sesji zadecydowali chełmscy radni. MPGK, zgodnie z przepisami, przejęło wszystkich zatrudnionych w PGO pracowników.

Połączenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami to jeden z kroków związanych z poprawą sytuacji finansowej w MPGK i… miasta Chełm, jedynego właściciela obu tych spółek. Przypomnijmy, za 2018 rok spółka zanotowała pierwszą w swojej historii stratę i to dosyć wysoką, bo w kwocie około 1,7 mln zł. Nowy prezes MPGK, Marcin Czarnecki, który notabene zakładał PGO i zarządzał nim przez blisko 14 lat, na koniec 2019 r. przewidywał jeszcze większą stratę. Podjęte z marszu działania naprawcze, w tym redukcja zatrudnienia, wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy, sprawiły, że aż tak czarny scenariusz nie sprawdził się.

Cztery miesiące temu chełmscy radni zdecydowali o wniesieniu aportem do MPGK udziałów PGO. Dzięki temu pierwsza ze spółek podwyższyła swój kapitał zakładowy. Na ostatniej w minionym roku sesji rady miasta, radni nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie przyjęli uchwałę o połączeniu obu spółek.

Fuzja sprawiła, że majątek MPGK znacznie wzrósł, co pozwoli zrealizować zakładane przez właściciela plany. A te mówią o objęciu przez Polski Fundusz Rozwoju 25 procent udziałów MPGK, zakupionych na podstawie umowy inwestycyjnej. Fundusz stałby się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem miejskiej spółki, bez wpływu na bieżące zarządzanie nią, a sprzedane udziały byłyby odkupywane przez MPGK w celu ich umorzenia.

Po 20 latach miasto ponownie stałoby się jedynym właścicielem spółki. Uzyskane z transakcji pieniądze posłużyłyby miastu za udział własny, niezbędny przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowych z funduszy unijnych i rządowych. Dziś samorząd nie dysponuje budżetem, w którym mógłby spokojnie zaplanować wkłady własne na takie inwestycje.

30 grudnia, jeszcze gdy trwała sesja rady miasta, prezydent Jakub Banaszek podpisał akt notarialny o fuzji spółek, a prezes Czarnecki stosowne dokumenty dotyczące połączenia zdążył złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MPGK przejęło wszystkich zatrudnionych w PGO pracowników. Wchłonięta spółka opuściła wynajmowane od MPEC pomieszczenia przy ul. Piotra Skargi, a załoga przeniosła się do biurowca przy ul. Wołyńskiej.

Dyrektor handlowy i marketingu w PGO, Tomasz Pomiankiewicz objął funkcję dyrektora ds. sprzedaży w MPGK. Z kolei Andrzej Mucha, który w PGO był dyrektorem ds. technicznych, otrzymał stanowisko specjalisty. W MPGK od kilku tygodni obowiązuje nowa struktura organizacyjna, przygotowana już z myślą o fuzji z PGO. (s)