Z masztu w Sielcu już nadają

Mieszkańcy gminy Leśniowice dopytują czy wieża telefonii w Sielcu została uruchomiona, skoro wciąż toczą się w tej sprawie postępowania odwoławcze. – Została uruchomiona komercyjnie w maju br. w oparciu stosowne zgody i pozwolenia – odpowiada Jan Pilewski ze spółki P4.

Kontrowersji wokół masztu telefonii komórkowej było już wiele. Na placu budowy znaleziono ludzkie kości, potem były kolejne odkrycia archeologów, interwencja policji i zarzuty dla mężczyzny za nacinanie konstrukcji piłą. W międzyczasie było też szereg odwołań w sprawie budowy masztu, które trafiały do kolejnych instytucji.

– Czy ten maszt w ogóle działa i może działać, skoro te postępowania odwoławcze wciąż nie mają rozstrzygnięcia? – zastanawia się jeden z naszych Czytelników z gminy Leśniowice.

Rzecznik wojewody lubelskiego szczegółowo opisuje postępowanie, które w tej sprawie toczyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, ale nie tylko tam. Przypomina, że decyzją z września ub.r. starosta chełmski wydał spółce P4 (operator sieci Play) pozwolenie na budowę wieży w Sielcu. W związku z wniesieniem odwołań przez strony postępowania, ale też osoby, które takimi stronami nie były, wojewoda lubelski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję starosty.

Sprawy trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, a także do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który pod koniec lipca br. zawiesił postępowanie odwoławcze od decyzji wojewody lubelskiego. To, co najistotniejsze – rzecznik wojewody lubelskiego informuje, że zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądem administracyjnym wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

– W związku z powyższym decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada 2019 roku, utrzymująca w mocy decyzję Starosty Chełmskiego z dnia 24 września 2019 roku, udzielająca P4 Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej jest ostateczna i pozostaje w obrocie prawnym – czytamy w odpowiedzi z LUW.

Jan Pilewski, przedstawiciel spółki P4, zapewnia że wieża w Sielcu ma zapewnić jak najlepszy dostęp do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

– Wybór miejsca inwestycji poprzedził szczegółowy proces analizy, uwzględniający wiele czynników między innymi pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do już istniejącej siatki stacji bazowych – informuje J. Pilewski. – Stacja bazowa w Sielcu została uruchomiona komercyjnie w maju br. w oparciu o stosowne zgody i pozwolenia.

Jesteśmy świadomi toczących się postępowań dotyczących tej istniejącej inwestycji, w tym także postępowania karnego przeciwko pełnomocnikowi osoby, która swoim umyślnym działaniem dążyła do uszkodzenia konstrukcji stacji bazowej należącej do spółki, narażając w ten sposób siebie, okolicznych mieszkańców oraz wszystkie inne osoby, dla których zasięg sieci komórkowej jest fundamentem bezpieczeństwa, także w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.  (mo)