Z myślą o pacjentach po koronawirusie

To dobra informacja dla pacjentów borykających się z problemami po przechorowaniu koronawirusa. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie otrzyma 24 mln zł z Unii Europejskiej na warty 34 mln zł projekt związany ze zwalczaniem skutków pandemii Covid-19.


– Dzięki środkom europejskim zwiększymy jakości świadczonych usług oraz rozszerzymy je o diagnostykę czy rehabilitację. Pozwoli nam to nie tylko pozyskać nowych pacjentów, ale także zapewnić lepsze warunki pracy dla lekarzy – tłumaczyła Anna Rutczyńska-Rumińska, dyrektor WOMP, podpisując na początku ubiegłego tygodnia z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim umowę na dofinansowanie projektu pn. Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy centrum profilaktyczno-leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii Covid-19.

Pandemia koronawirusa okazała się jedną z najtrudniejszych prób dla systemu ochrony zdrowia i uwidoczniła obszary wymagające wsparcia, także w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Interwencja pozwoli przede wszystkim na zwiększenie działań związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów covidowych oraz pocovidowych (diagnostyka powikłań oraz rehabilitacja pocovidowa). Inwestycja będzie polegała na dobudowie do budynku głównego pięciokondygnacyjnego budynku (C) i dwukondygnacyjnego budynku poradni dla dzieci (E). Powstanie funkcjonalny i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny budynek.

Dzięki ograniczeniu barier architektonicznych, optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i wysokiemu standardowi gabinetów lekarskich czy sal zabiegowych inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu komfortu pacjentów Ośrodka. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości świadczeń. W ramach projektu zakupiona zostanie także aparatura medyczna i dodatkowe wyposażenie. Działania w ramach projektu pozwolą także na przyspieszenie diagnostyki oraz umożliwią skierowanie pacjenta (w tym pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2) do właściwego leczenia na poziomie ambulatorium.

Nowoczesny sprzęt i e-usługi

Na podobne wsparcie z UE może liczyć także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Pierwszą inwestycją placówki będzie projekt polegający na podniesieniu jakości usług informatycznych. Szpital wyda na jego realizację 6,4 mln zł, z czego środki unijne wyniosą blisko 6,1 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych przez szpital drogą elektroniczną. Planowane do realizacji prace obejmą m.in. wdrożenie systemów i 10. e-usług informatycznych dla pacjentów, a także zwiększenie stopnia cyfryzacji szpitala. Projekt przyczyni się m.in. do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów, jak i pracowników jednostki, skrócenia czasu oczekiwania na świadczenie, poprawy jakości procesu leczenia czy podniesienia efektywności ekonomicznej jednostki.

„Wyszyński” zrealizuje także projekt polegający na zwiększeniu efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę za ponad 18,5 mln zł, z czego Unia Europejska wyłoży blisko ponad 17,6 mln zł.

Inwestycja polegać będzie na modernizacji budynku G dla potrzeb Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego (KOT-K). Budynek G jest 4-kondygnacyjnym blokiem o powierzchni użytkowej 3200 m2, z czego zakres kardiologii zajmie 2250 m2, a toksykologii – odpowiednio 950 m2. Modernizacja ta będzie służyć poprawie dostępności do świadczeń udzielanych przez szpital. Chodzi m.in. o utworzenie: oddzielnej, monitorowanej Izby Przyjęć dedykowanej wyłącznie pacjentom Klinicznego oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego, pracowni hiperbarii tlenowej, 18 stanowisk monitorowanych (z zakresu m.in. toksykologii, kardiologii), gabinetu USG, gabinetu psychologa/psychiatry oraz dwóch gabinetów znajdujących się w tym samym budynku przeznaczonych na poradnię i salę pobytu dziennego.

– Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny zajmuje się przypadkami dość agresywnymi, jeśli chodzi o przebieg choroby. Nową formułą jest także leczenie starszych dzieci. Niezależnie od tego, system informatyczny ma te procesy wspomóc i wyposażyć w odpowiednie instrumenty do gromadzenia, przetwarzania danych medycznych, a także wymiany między placówkami. Dzięki temu projektowi wejdziemy w pełni elektroniczną komunikację – podsumowuje Piotr Matej, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

Ponadto w ramach inwestycji zakupiony zostanie sprzęt medyczny, m.in. defibrylatory, łóżka, respiratory, kardiomonitory z centralą czy pompy strzykawkowe. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here