Z wizytą we Włoszech

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu otrzymała grant umożliwiający nauczycielom i uczniom wyjazd do szkół partnerskich w krajach Unii Europejskiej.

Projekt będzie trwał przez 24 miesiące i obejmie wzajemne wizyty w szkołach we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Grecji i Łotwie. Celem projektu jest m.in. poprawa umiejętności językowych i cyfrowych nauczycieli oraz uczniów. Przedstawiciele szkoły w Stołpiu (Hanna Elak – dyrektor SP w Stołpiu oraz Monika Studzińska – koordynator projektu) uczestniczyli ostatnio w pierwszym spotkaniu organizacyjnym w szkole koordynującej projekt w Marsali we Włoszech.

Było to pięciodniowe szkolenie, służące zapoznaniu się uczestników projektu i ustaleniom działań niezbędnych do jego realizacji. Kolejne tego typu spotkanie zaplanowano w lutym 2019 r. w Szkole Podstawowej w Stołpiu. Przyjedzie na nie 20 uczniów z poszczególnych krajów oraz 8 nauczycieli. (opr. mo)