Za błędy dyrektora zapłacą podatnicy

Wszystko już jasne. Zgodnie z opinią prawną, polskie prawo, w przypadku instytucji kultury, nie przewiduje odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. A to oznacza, że Andrzej Gołąb były dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie nie poniesie konsekwencji finansowych za podjęte niezgodnie z prawem decyzje, które kosztowały powiat ponad 150 tys. zł.


O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Dyrektor Muzeum Andrzej Głąb zwolnił dyscyplinarnie w czerwcu ubiegłego dwoje pracowników. Ci odwołali się do sądu, a ten nakazał przywrócić ich do pracy i wypłacić odszkodowanie. W sumie Muzeum kosztowało ponad 150 tys. zł. Radny powiatowy Marek Piwko od dłuższego czasu dopytywał starostę Andrzeja Leńczuka, kto pokryje te koszty i czy starosta będzie ubiegał się o nie od osoby, której decyzje przyczyniły się do niesłusznego zwolnienia pracowników Muzeum i narażenie placówki na straty finansowe. Starosta unikał jednoznacznej odpowiedzi.

W ubiegłym tygodniu przedstawił jednak opinię prawną, wydaną przez zatrudnionego w starostwie radcę, która definitywnie kończy temat. Zgodnie z nią, w przypadku samorządowej instytucji kultury, nie ma żadnych przesłanek do stosowania przepisów prawa związanych z odpowiedzialnością materialną pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. To oznacza, że koszty błędnych decyzji kadrowych Andrzeja Gołąba pokryją podatnicy. (d)

News will be here