Zastrzyk unijnej gotówki

W środę umowy na dofinansowanie projektów podpisali przedstawiciele siedmiu firm, w tym trzech lubelskich spółek: C2C, Biomaxima i Grupy TIPMEDIA

Blisko 100 milionów złotych trafi do firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z Lublina i Lubelszczyzny w czwartej edycji konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Unijnymi środkami wsparte zostaną aż 62 projekty.


– Jestem przekonany, że dzięki tym środkom firmy z Lubelszczyzny będą mogły skutecznie konkurować z innymi podmiotami w Polsce czy Europie, ale także i na świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy prężnie się rozwijali, bo to przełoży się na rozwój regionu – mówił w ubiegłym tygodniu podczas podpisywania umów z siedmioma beneficjentami Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie mogły ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) w następujących rodzajach projektów: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; zastosowanie nowoczesnych technologii; wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu oraz wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 miliony złotych, dla średnich jest o milion wyższa.

W środę umowy podpisali między innymi przedstawiciele trzech lubelskich spółek: C2C, która na wprowadzanie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK® otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 999 690 zł, działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej Biomaxima, która pozyskała 589 200 zł na uruchomienie produkcji nowych testów do oznaczania lekooporności oraz Grupa TIPMEDIA, która na wdrożenie innowacyjnej technologii w formie e-usługi, platformy serwisowej do obsługi systemu globalnego z uwzględnieniem różnic czasowych dostała 655 550 zł.

Dotychczas Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Działania 3.7 ogłosiła cztery konkursy w ramach, których podpisano umowy na łączną kwotę ok. 668 mln złotych. Natomiast wszystkie podpisane przez LAWP umowy o dofinansowanie opiewają na kwotę blisko 1 220 mld złotych.

LAWP planuje jeszcze w tym roku ogłosić sześć konkursów! KB