Zbada poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców LSM

Konstantynów śpi spokojnie, Za Cukrownią niekoniecznie. M.in. takie wnioski wpłynął z przeprowadzonych dotąd przez Arkadiusza Szczepańskiego, wśród mieszkańców lubelskich dzielnic, „Ankiet bezpieczeństwa”. Z końcem lutego społecznik rusza przebadać kolejną dzielnicę – Rury.

Arkadiusz Szczepański, to emerytowany policjant, któremu sprawy bezpieczeństwa lublinian nie przestały leżeć na sercu wraz ze zdjęciem munduru. W 2012 roku, po przejściu na emeryturę, rozpoczął badanie ankietowe wśród mieszkańców, dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Na ich podstawie opracowuje raporty, które mają pomóc urzędnikom, straży miejskiej i policji w ukierunkowaniu swoich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zaczął od dzielnicy, w której mieszka, czyli Czubów Południowych, gdzie w międzyczasie został wybrany dzielnicowym radnym. Później przebadał Czuby Północne, Za Cukrownią, a w ubiegłym roku Konstantynów. W sumie przepytał już ponad 25 tysięcy mieszkańców i przygotował cztery kompleksowe raporty. Jego wysiłek i efekty społecznej pracy doceniło Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna przyznając mu w 2018 roku tytuł „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”.

Co wynika z dotychczasowych ankiet?

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania – ocena pozytywna :

 1. Konstantynów   – 57%
 2. Czuby Południowe  – 50%
 3. Czuby Północne   – 45%
 4. Za Cukrownią   – 35%

Znajomość  swojego dzielnicowego:

 1. Za Cukrownią   – 15%
 2. Czuby Północne   – 12%
 3. Czuby Południowe  – 10%
 4. Konstantynów   –   9%

Ocena efektywności działań Policji w poszczególnych dzielnicach-pozytywna:

 1. Konstantynów – 23%
 2. Za Cukrownią – 20%
 3. Czuby Południowe  – 17,5%
 4.  Czuby Północne   – 17,5%

7 podstawowych kategorii czynów karalnych z poszczególnych dzielnic:

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych:

 1. Za Cukrownią    – 67%
 2. .Czuby Północne    – 57%
 3. Czuby Południowe – 55%
 4. Konstantynów     – 52%

Akty chuligaństwa i wandalizmu:

 1. Za Cukrownią  – 51,5%
 2. Czuby Północne  – 51%
 3. Czuby Południowe – 50%
 4. Konstantynów  – 36%

Psy bez nadzoru i kontroli:

 1. Czuby Południowe – 44%
 2. Czuby Północne  – 37%
 3. Konstantynów – 27%
 4. Za Cukrownią  – 23,5%

Włamania do piwnic:

 1. Czuby Południowe – 29%
 2. Czuby Północne     – 16%
 3. Konstantynów       – 11%
 4. Za Cukrownią       –   5%

Włamania do mieszkań:

 1. Czuby Południowe – 22%
 2. Czuby Północne     – 18%
 3. Konstantynów       – 16,5%
 4. Za Cukrownią        – 6%

Włamania do samochodów:

 1. Czuby Południowe – 16,5%
 2. Czuby Północne     – 14%
 3. Konstantynów        –   9%
 4. Za Cukrownią        –   6%

Zakłócanie ciszy nocnej:

 1. Za Cukrownią    –   5,5 %
 2. 2.Konstantynów   –    4%
 3. Czuby Północne      –  3,5%
 4. Czuby Południowe –    2%

Czas na Rury

Z końcem lutego br. Lubelski Lider Bezpieczeństwa wyrusza na kolejną dzielnicę – Rury.

– Z tegoroczną ankietą udam się do 3854 mieszkań w 45 blokach mieszkalnych usytuowanych na os. Krasińskiego, Sienkiewicza i Konopnickiej, które wchodzą w skład LSM. Badanie będzie prowadzone od  27 lutego, z wakacyjną przerwą, do listopada, tak, by jeszcze w tym roku podsumować jego wyniki – mówi Arkadiusz Szczepański. – Z uwagi na dużą ilość mieszkań znajdujących się w dzielnicy Rury kolejne osiedla LSM wezmą udział w ankiecie w latach 2024-26, gdyż czas realizacji ankiet w dzielnicy Rury przewidziany jest na 4 lata – zapowiada.

Harmonogram akcji na LSM

 1. luty – marzec: bloki mieszkalne przy ul. Krasińskiego 6, ul. Leonarda 5, 7, 9, 11 i 13,
 2. kwiecień: bloki mieszkalne przy ul. Juranda 1, 3 i 5 oraz ul. Skrzetuskiego 2, 2A i 2B,
 3. maj: bloki mieszkalne przy ul Skrzetuskiego 4, 6, 8, 10 i ul. Wołodyjowskiego 3, 7 i 9,
 4. czerwiec: bloki mieszkalne przy ul. Wołodyjowskiego 6 i 11 oraz ul. Pana Balcera 1,
 5. wrzesień: bloki mieszkalne przy ul. Jana Sawy 1A, 5, 11, 13 i 15 oraz Skrzatów 5 i 7,
 6. październik: bloki mieszkalne przy ul. Skrzatów 2 i 9 oraz ul. Pana Balcera 11 i 12, a także ul. Kaliskiej 1, 3 i 5 oraz ul. Żarnowieckiej 3 i ul. Filaretów 27,
 7. listopad: bloki mieszkalne przy ul. Żarnowieckiej 4, 5, 6, 7 i 8 oraz  ul. Pana Balcera 8 i 10.

Opr. ZM