W Zbereżu Bug połączył

Przecięciem wstęgi na moście pontonowym na Bugu w Zbereżu rozpoczęto 11 sierpnia po godzinie 9.00 odprawę graniczną na tymczasowym polsko-ukraińskim przejściu granicznym. W uroczystości, obok przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych uczestniczył gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Tymczasowe przejście graniczne to stały element Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które w tym roku trwały od 11 do 15 sierpnia. W tym czasie granicę państwa w Zbereżu można było przekroczyć pieszo lub na rowerze.
– Umożliwienie uczestnikom festynu przekroczenia granicy poza czynnym przejściem granicznym było możliwe dzięki porozumieniu Głównych Pełnomocników Granicznych RP i Ukrainy. Podczas ubiegłorocznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej dokonali odprawy ponad 27 tys. osób poza czynnym przejściem granicznym w rejonie znaku granicznego nr 1055 w miejscowości Zbereże – informuje ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta NOSG w Chełmie. (red)