Zebrania sprawozdawcze

Z początkiem stycznia w kołach rozpoczyna się kampania sprawozdawcza.

To czas, kiedy wędkarze spotykają się, aby dokonać podsumowań działalności koła i ustalić plan działania na kolejny rok. Warto uczestniczyć w tych zebraniach, gdyż można tam dyskutować na różne, często bardzo istotne tematy związane z wędkarstwem. Można też przedstawić swoje pomysły w formie wniosków na lepsze, bardziej efektywne działanie koła, okręgu lub całego stowarzyszenia.

Warto pamiętać, aby każdy z wniosków był składany w sposób przemyślany, zawierał uzasadnienie oraz omówienie ewentualnych korzyści. Analizą i doprecyzowaniem wniosków zajmuje się powołana do tego celu komisja, która następnie przedstawia je w formie projektu uchwały.

Po przegłosowaniu (głosują członkowie koła) uchwała jest kierowana do adresatów zgodnie z zakresem kompetencji, np. zarządu koła lub okręgu. W ZO wnioskami najpierw zajmuje się komisja organizacyjna przygotowująca informację zawierającą propozycje sposobu ich rozpatrzenia, zaś końcowa weryfikacja odbywa się na posiedzeniu Zarządu Okręgu.

Trzeba przy tym pamiętać, że na każdym z etapów w podejmowanych decyzjach nie uczestniczy biuro ZO, gdyż ta komórka nie jest organem statutowym, a jej zadaniem jest wyłącznie realizacja celów, które określi zarząd. Większość wędkarzy nie przywiązuje wagi do uczestnictwa w rocznych zebraniach, co widać po frekwencji. Kontakt członka PZW z tzw. „władzami” nie powinien ograniczać się do opłacania składek, to zdecydowanie za mało.

Terminy najbliższych zebrań w kołach

Niektóre koła ustaliły już terminy zebrań, o kolejnych będziemy informować w następnych wydaniach NT.

Cementownia SUM -19 stycznia (sobota), godz. 10.00 w świetlicy przychodni przy ul. Wołyńskiej w Chełmie. Kolejarz – 20 stycznia (niedziela), godz. 11.15 w świetlicy przy ul. Kolejowej 99 w Chełmie. Dubeczno – 27 stycznia (niedziela), godz. 12.00 w Domu Kultury w Dubecznie. Chełm Miasto – 27 stycznia, godz. 10.00 przy ul. Brzozowej 9 w Chełmie. Wola Uhruska – 3 lutego (niedziela), godz. 10.00 w Zajeździe Gibson w Woli Uhruskiej. Włodawa Sieja – 10 lutego (niedziela), godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Włodawa.

Nie będzie już Koła PKS

Zarząd Okręgu podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się przed świętami, podjął uchwałę o likwidacji koła PZW przy I Oddziale PKS w Chełmie. Powodem był dość drastyczny spadek liczby członków w ostatnim roku oraz brak zaangażowania w realizacje niektórych celów statutowych, jak np. ochrona wód. Liczba członków, niewielka w ostatnich latach, w minionym roku spadła z 39 do 30. Zarząd uznał, że to uniemożliwia prowadzenie pełnej działalności statutowej. Wędkarze z tego koła mają możliwość zrzeszenia się w sekcji PZW po uprzednim porozumieniu się z wybranym kołem. (kd)

Brzana zaprasza na zebranie

Zarząd koła PZW „Brzana” w Chełmie informuje o terminie posiedzenia sprawozdawczego, które odbędzie się w czwartek (10 stycznia) o godzinie 10.00 w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Granicznej 2 w Chełmie.

Dodatkowo informuje, że w sklepie zoologiczno-wędkarskim „Clifford” przy placu Kupieckim, pawilon nr 12, są już do nabycia znaczki uprawniające do wędkowania w 2019 roku. (-)