Zjazd młodych Europejczyków

Ponad setka młodych ludzi z całej Lubelszczyzny przybyła w ubiegły piątek, 9 grudnia na XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, który odbył się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Tematem tegorocznego spotkania była tożsamość narodowa młodzieży w Unii Europejskiej i zagadnienia związane z międzynarodową solidarnością młodych. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej, działający przy Fundacji „Nowy Staw” z Nasutowa. – Mieliśmy tu dziś gości z całego województwa: młodzież działająca w Szkolnych Klubach Europejskich i interesującą się tematyką europejską. – mówi Monika Drąg z Fundacji „Nowy Staw”. – Kluby Europejskie to takie koła zainteresowań, w których młodzież spotyka się regularnie, organizuje różnego rodzaju akcje, informując swoich kolegów, czym jest Unia Europejska, jakie są korzyści z przynależności Polski do Unii – wyjaśnia. Potrzeba informowania o Unii jest cały czas bieżąca, bo zarówno jej struktura, jak i warunki funkcjonowania w niej naszego kraju zmieniają się cały czas. – Młodzież chce się dowiadywać i sama pyta. To jest to młode pokolenie, które ma pewną wiedzę, ale niekompletną i ciągle jest w nich ta ciekawość – dodaje Monika Drąg. Punkt Informacji Europejskiej aktywnie wspiera, młodzieżowe kluby prowadząc lekcje europejskie, szkolenia, wykłady otwarte czy konkursy dotyczące Unii. Aktywnie działają w nim zwłaszcza młodzi wolontariusze, którzy pomagali przy organizacji tegorocznego zjazdu. W trakcie piątkowego spotkania odbyło się również seminarium kontaktowe dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich i prezentacje promujące aktualną ofertę edukacyjną UE.(EM.K.)