Zła pogoda? Żaden problem

Obecnie system nawigacji ILS, w który jest wyposażony świdnicki port, działa w kategorii I, czyli najniższej. Wspomaga lądowanie statków powietrznych przy złej pogodzie pod warunkiem jednak, że widzialność wzdłuż pasa startowego jest nie mniejsza niż 550 metrów.
Na początku 2015 roku przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej informowali, że szykują się do zmiany kategorii systemu ILS działającego na świdnickim lotnisku. Jednak nowe, testowane urządzenia, wspomagające lądowanie przy złych warunkach atmosferycznych, musiały działać bez żadnej awarii przez 3 tys. godzin. Tę graniczną liczbę udało się uzyskać w minionym roku. To jednak nie jedyny warunek, który decydował o rozpoczęciu procedury podniesienia systemu ILS do kategorii II.
– Drugim elementem jest przygotowanie infrastruktury lotniskowej. Trzeci element jest czysto operacyjny, to przygotowanie personelu i instrukcji – mówił w minionym roku Dariusz Krzowski, szef Biura Służb Technicznych PAŻP.
Dlatego już w lipcu minionego roku przedstawiciele świdnickiego portu ogłosili przetarg na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II”.
– Ze względu na zmianę przepisów, które weszły w życie w 2014 roku, PLL ze swej strony musiał dostawić elementy systemu oświetlenia nawigacyjnego – mówi Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. – Prace planujemy zakończyć w trzecim kwartale 2016 roku. To dodatkowe oświetlenie będzie poszerzało możliwości wykonywania operacji startów i lądowań przy widoczności poniżej 350 m.
Przedstawiciele lotniska tłumaczą, że obiekt spełnił również trzeci wymóg, niezbędny do podniesienia kategorii ILS.
– Port już przeszkolił i przygotował pracowników do pracy w warunkach obowiązywania na lotnisku kategorii II – mówi Piotr Jankowski.
W lutym tego roku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpłynął oficjalny wniosek z PLL w Świdniku o certyfikację rozszerzającą zakres uprawnień lotniska pod kątem operacji lądowania i startów wykonywanych w warunkach ograniczonej widzialności.
Jeszcze w tym miesiącu ULC przeprowadzi na lotnisku kontrolę certyfikującą.
– Po uzyskaniu decyzji administracyjnej – certyfikatu, będziemy oczekiwali już tylko na publikację odpowiednich informacji w AIP (jest to zbiór informacji lotniczych, które publikuje PAŻP – przyp. red.) – mówi Piotr Jankowski.– Po tym, jeśli chodzi o starty w kategorii II ILS, przybliżonym terminem jest czerwiec tego roku. Natomiast data lądowania w podwyższonej kategorii w dużej mierze zależy od PAŻP – to ta agencja opracowuje w tym zakresie procedury podejścia oraz mapy.
Przedstawiciele PLL już w minionym roku tłumaczyli, że podniesienie kategorii systemu ILS otworzy możliwości pełnienia funkcji portu zapasowego dla innych lotnisk.

News will be here