Złote Gody w Kraśniczynie

Pięć par z gminy Kraśniczyn świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego, czyli tzw. Złote Gody.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez prezydenta RP dokonali: wójt gminy Kraśniczyn Małgorzata Sapiecha i wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej. W święcie wzięli też udział: ks. kan. Juliusz Iracki – proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie, Józef Mantyka – przewodniczący rady gminy Kraśniczyn, Dariusz Tokarczyk – zastępca kierownika USC Kraśniczyn oraz Stanisława Suszyńska – sekretarz gminy Kraśniczyn.
Złote Gody obchodzili: Wanda i Jan Antoniakowie, Wanda i Edward Dudzikowie, Halina i Jan Mantykowie, Halina i Henryk Szydłowscy oraz Mieczysława i Stanisław Wojtiukowie. (k)