Złote Gody w Gminie Chełm

29 września w Domu Przyjęć DIANA miała miejsce szczególna uroczystość, „Złote Gody” , czyli wręczenie „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” parom z terenu Gminy Chełm.

Medale zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczał je wójt Wiesław Kociuba, w asyście sekretarza Pawła Ciechana, skarbnik Małgorzaty Bukowskiej-Witos oraz ks. Mirosława Bończoszka proboszcza Parafii Św. Rodziny w Chełmie. Drodzy Jubilaci otrzymali również Listy gratulacyjne i kwiaty.

Medalami zostali uhonorowani: Krystyna i Stanisław Chomiarczukowie (Staw), Regina i Edward Ciotuchowie (Uher), Teresa i Ryszard Dybkowie (Staw), Maria i Lucjan Gajukowie (Krzywice), Halina i Heronim Gołasiowie (Janów),  Władysława i Stanisław Grzesiukowie (Okszów ), Teresa i Marian Iwaniccy (Horodyszcze), Maria i Henryk Pińkowscy (Nowosiółki), Anna i Andrzej Radzikowscy (Strupin Duży), Janina i Jan Rogalscy (Nowe Depułtycze), Celina i Jacenty Semeniukowie (Zagroda), Halina i Kazimierz Sienniccy (Żółtańce – Kolonia), Czesława i Piotr Syryjczykowie (Pokrówka), Kazimiera i Marian Śmieszkiewiczowie (Depułtycze Królewskie), Irena i Mieczysław Wójciccy (Okszów-Kolonia), Danuta i Józef Zosiukowie (Żółtańce – Kolonia), Barbara i Antoni Barańscy (Żółtańce – Kolonia), Mirosława i Kazimierz Polakowscy (Okszów), Teresa i Jan Ratajowie (Pokrówka), Maria i Jan Szczotkowie (Okszów – Kolonia), Elżbieta i Zbigniew Tkaczykowie (Nowosiółki – Kolonia). Uroczystość uatrakcyjnił „weselny tort” oraz koncert Zespołu „I to i owo” z Żółtaniec.