Złote Gody w Żółkiewce

W Żółkiewce zorganizowano uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowanie rozpoczęła msza w intencji jubilatów odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca, którą celebrował proboszcz ks. Marian Wiech.

Część oficjalna uroczystości została zorganizowana w SP w Żółkiewce, a poprowadził ją sekretarz gminy Marcin Zając. Wójt Żółkiewki Jacek Lis złożył małżonkom gratulacje i słowa najwyższego uznania za tak piękne dotrzymane zobowiązanie, złożone przed pięćdziesięciu laty. – Nie jest łatwo wyrazić słowami podziwu i szacunku dla dwojga ludzi, którzy przez 50 lat idą razem przez życie wspólną drogą.

Czasami droga ta bywa kręta, trudna, nieprzewidywalna. Innym razem prosta, przyjemna, dająca szczęście. Idąc jednak razem, mimo trudności, odmiennych charakterów, dajecie państwo świadectwo, że miłość nie jest tylko pustym słowem, że naprawdę warto razem iść przez życie, przezwyciężać razem przeszkody i trudności. Czerpać radość ze wspólnych sukcesów – mówił wójt.

Medale nadawane przez prezydenta Polski z okazji Złotych Godów odebrali: Mieczysław i Henryka Brożek, Ignacy i Zofia Chudziak, Jan i Leokadia Dziadosz, Adam i Marta Goździk, Jan i Halina Lipski, Jan i Kazimiera Magier, Zdzisław i Zofia Matyjaszek, Zdzisław i Zdzisława Nawrocki, Edmund i Władysława Pawęska, Bohdan i Krystyna Pawłasek, Edward i Maria Podgórniak, Marian i Irena Polski, Stanisław i Marianna Salasa, Roman i Barbara Sędłak, Józef i Joanna Sosiński, Józef i Mirosława Szewczyk, Stanisław i Krystyna Wrzyszcz, Mieczysław i Lucyna Zwolak. (k)