Zmiany w śmieciach, ulgi dla przedsiębiorców

Gmina Krasnystaw zmieniła regulamin utrzymania czystości i porządku, wprowadziła też uchwałę mającą przynieść ulgę przedsiębiorcom liczącym straty z powodu koronawirusa.

Zmiany w uchwale śmieciowej dotyczą m.in. częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej. – Zamiast dwóch razy w miesiącu takie odpady będą odbierane raz na tydzień.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dotychczasowe zasady nie zmienią się, ponieważ w naszej gminie już wcześniej wprowadziliśmy rozwiązania zgodne z nowymi przepisami – powiedziała Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. W zmienionym regulaminie znalazły się również zapisy umożliwiające wprowadzenie ulg dla właścicieli nieruchomości, którzy zamiast oddawać, będą składować odpady biodegradowalne w kompostownikach.

– Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie śmieci kończy się 30 czerwca. Nowa będzie obowiązywać od 1 lipca i dopiero po rozstrzygnięciu przetargu będziemy wiedzieć, ile kosztuje obsługa całego systemu śmieciowego. Na tej podstawie będziemy ustalać wysokość opłat śmieciowych dla mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać z ulg jeśli będą mieć kompostowniki – dodaje Gajowiak-Powroźnik.

Podczas czwartkowej sesji radni postanowili również, że przedsiębiorcy, ale nie osoby prawne, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, będą zwolnieni z drugiej raty podatku od nieruchomości. Dotyczy to m.in. branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Rada gminy Krasnystaw zwiększyła również pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na wspólną przebudowę drogi wojewódzkiej 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw (chodzi o odcinek Rońsko-Żażółkiew-Białka). Wcześniej samorząd gminny przeznaczył na ten cel 200 tys. zł, ale na ostatniej sesji zwiększył tę kwotę o ponad 500 tys. zł. (k)