Zmienili plan, czekają na inwestorów

Radni gminy Krasnystaw jednogłośnie zgodzili się na przyjęcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Najważniejsze z nich to dopuszczenie na jednej z działek w miejscowości Józefów wydobywania piasku i prowadzenia na terenie nieruchomości po byłych szkołach w Bzitem i Zakręciu działalności usługowej. Ponadto nowy plan uporządkował sytuację w Ostrowie Krupskim, gdzie teren przeznaczony pod usługi straży pożarnej obejmował również działkę należącą do osoby prywatnej, przez co ta nie miała możliwości rozbudowy swojego gospodarstwa rolnego.

Po zmianie planu właściciel będzie mógł prowadzić na niej zabudowę zagrodową. Uchwała przewiduje też, że w Wincentowie tereny zlokalizowane przy drodze gminnej będą przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, a jedna z działek i część terenów zlokalizowanych przy drodze gminnej w Zastawiu Kolonii pod zabudowę zagrodową. Kolejne zmiany dotyczą miejscowości Rońsko, gdzie na terenie naprzeciw starej mleczarni przewidziano zabudowę zagrodową i miejscowości Białka, gdzie na terenie w pobliżu drogi gminnej, który był przeznaczony pod usługi oświatowe teraz będzie można prowadzić również inne usługi.

Gmina ma nadzieję, że dzięki zmianie placu uda znaleźć się inwestora zainteresowanego prowadzeniem piaskowni w Józefowie oraz chętnych na wynajem lub kupno budynków po nieczynnych już szkołach w Bzitem i Zakręciu. (kg)

News will be here