Zniszczony pod nieobecność

Dariusz Ćwir, wójt gminy Sawin

Podwójna porażka wójta gminy Sawin Dariusza Ćwira. Rada gminy nie udzieliła mu ani wotum zaufania, ani absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r. Radni pastwili się nad wójtem pod jego nieobecność. Sesja odbyła się, gdy był na urlopie.

W czwartek (21 lipca) odbyła się tzw. absolutoryjna sesja Rady Gminy Sawin. Radni mieli podjąć decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r. wójtowi Dariuszowi Ćwirowi. Wójta na sesji zabrakło, bo jest na urlopie. Podczas dyskusji nad raportem o stanie gminy Sawin w 2021 r., po którym następuje głosowanie nad wotum zaufania dla wójta, głos zabrała m.in. radna Teresa Chlebio. Jako przewodnicząca komisji oświaty w radzie gminy Sawin, stwierdziła, że wójt nie dotrzymał słowa danego przed przekształceniem niektórych szkół na szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. – Wójt mówił, że wszyscy nauczyciele będą mieli pracę w szkołach po ich przekształceniu, a tak się nie stało – przekonywała Chlebio.

Radna Halina Wołoszkiewicz krytykowała wójta za zaniechanie w sprawie murowanych ścian, jakie od lat straszą przy boisku w Sawinie. Według niej pozostałości po starym budynku są niebezpieczne. – Jedna ze ścian przechyliła się i może niebawem przewrócić się na biegnącą obok drogę – przestrzegała H. Wołoszkiewicz. – Obok mamy stadion, tu odbywają się imprezy, festyny, bawią się dzieci. Tylko czekać aż dojdzie do tragedii. Wójt mówił, że zrobi z tym porządek i nic się w temacie nie zmieniło.

Pozytywów w pracy wójta szukała za to radna Maria Skórzewska-Kubiak. – Nie widzicie dobrych rzeczy w pracy wójta. Przypomnę więc, że to dzięki niemu pozyskaliśmy prawie 17 mln zł środków zewnętrznych. W Sawinie wykonane zostało 2 km nowej sieci wodociągowej, kupiliśmy autobus szkolny, przebudowane zostało przejście dla pieszych w Sawinie na skrzyżowaniu z drogą do Urszulina. W 2021 r. gmina sporządziła projekty ważnych inwestycji, które być może za jakiś czas zostaną wykonane. To np. projekt drogi gminnej w Bachusie, przebudowa ulic Kątek, Ogrodowej, Przechodniej i Wspólnej w Sawinie, modernizacja drogi gminnej w Krobonoszy, wykonanie oświetlenia w Tomaszówce – wyliczała Skórzewska-Kubiak. Według radnej pod kierownictwem Dariusza Ćwira Sawin pięknieje. – Jak przyjeżdżają znajomi, to się nie mogą nachwalić, jak u nas ładnie jest – mówiła.

Radna Chlebio nie zgodziła się z peanami wygłaszanymi przez jej poprzedniczkę. – Zajrzyjmy do raportu. Procent wykonania inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków – zero, a było obiecane, że coś w tym temacie zacznie się dziać. Wójt dwa lata nie potrafi wykonać projektu modernizacji tej oczyszczalni. To jest już nieudolność – mówiła Chlebio.

Radny Ryszard Skimina zastanawiał się czy wójtowi nie można zarzucić niegospodarności. – Czytam w sprawozdaniu z działalności biblioteki, że spadła liczba wypożyczeń, liczba czytelników. Tymczasem w bibliotece zatrudnia się do pracy drugą osobę, co generuje koszty. Można te pieniądze było wydać na coś innego – zauważył. Nie spodobało się to radnemu Andrzejowi Kędzierawskiemu, który pytał, co by było, gdyby dyrektorka biblioteki zachorowała, a w placówce nie miał by jej kto zastąpić. – Czy wójt miałby wtedy zamknąć bibliotekę? – pytał.

W odpowiedzi Skimina stwierdził, że pytał kiedyś o to dyrektor biblioteki i ta stwierdziła, że pomóc by mogli w takiej sytuacji pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

Radny Tadeusz Starzyniec chwalił z kolei wójta za skuteczność w ubieganiu się o środki z Polskiego Ładu. – Jesteśmy jedną z gmin o największym dofinansowaniu, proszę o tym pamiętać – zauważył.

Radny Wojciech Adamowicz atakował Ćwira za to, co dzieje się na facebokowym portalu urzędu gminy Sawin. – Komentarze chwalące wójta ma tam zamieszczać niejaki „Dariusz Nowak”, który jednocześnie odgraża się, że zrobi porządek z radnymi, wdaje się w niekulturalne pyskówki z innymi mieszkańcami. I – jak „zeznał” informatyk z gminy – dzieje się to za zgodą wójta. Prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie, umorzone, bo facebook nie udostępnia prawdziwych danych swoich użytkowników. Czy jednak tak demokrację, na którą powołuje się w raporcie, widzi i rozumie wójt? Bo według mnie to nie ma nic wspólnego z demokracją – mówił Adamowicz. Ostatecznie radni nie udzielili Ćwirowi wotum zaufania. „Za” wotum zagłosowało 6 osób, „przeciw” 7, a jedna wstrzymała się od głosu.

Przed głosowaniem nad absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r. radny Adamowicz zwrócił uwagę, że na początku 2021 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł na pokrycie deficytu. Według niego stało się tak dlatego, że gdy w grudniu 2020 r. do gminy trafiła subwencja oświatowa na pensje dla nauczycieli, wójt nie wydał jej na nauczycieli, a na nagrody dla urzędników. – I potem w styczniu 2021 r. okazało się, że w gminie nie ma pieniędzy na te pensje i trzeba brać kredyt – mówił. – Wzięcie kredytu wygenerowało dodatkowe koszty w wysokości 14 tys. zł, co Regionalna Izba Obrachunkowa uznała za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – dodał Adamowicz.

Ostatecznie rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowało 8 radnych, 6 było przeciw. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here