Zofię Derkacz zastąpiła Aneta Żmudzińska

Podczas sesji Rady Powiatu we Włodawie nastąpiło odwołanie dotychczasowej skarbnik powiatu Zofii Derkacz. Na jej miejsce powołano nowego skarbnika. Została nią Aneta Żmudzińska – dotychczasowa kierownik wydziału finansów starostwa.

Zofia Derkacz to wieloletnia skarbnik powiatu. Złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron z dniem 21 lutego br. w związku z przejściem na emeryturę. Na stanowisko skarbnika powiatu Z. Derkacz powołała Rada Powiatu we Włodawie w grudniu 1998 roku.

Skarbnik była zatem twórczynią finansów powiatu od początku jego istnienia. Podczas sesji za lata pracy na rzecz powiatu podziękowania pani skarbnik składali radni, starosta, członkowie zarządu, dyrektorzy i przyjaciele ze starostwa. Z. Derkacz otrzymała również pamiątkowy dyplom oraz kwiaty. Specjalny wiersz-pean dla odchodzącej skarbnik wygłosił radny Edward Łągwa.

Podczas obrad, na wniosek starosty, podjęta została uchwała o wyborze nowego skarbnika. Została nim Aneta Żmudzińska. Posiada ona kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przez wiele ostatnich lat, razem z Z. Derkacz, była współtwórczynią budżetów powiatu włodawskiego.

Nowa skarbnik A. Żmudzińska uzyskała tytuł zawodowy technika ekonomisty oraz ukończyła Politechnikę Lubelską na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje w Starostwie Powiatowym we Włodawie od 5 sierpnia 1999 r. w Wydziale Finansów, a od 29 kwietnia 2013 r. pełni funkcję Kierownika Wydziału Finansów. Posiada 23-letni staż zawodowy pracy w księgowości. (pk)