ZSP nr 1. Tradycja i nowoczesność

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie to szkoła z tradycjami, ale otwarta na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. – Dlatego też wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną poszerzając ją o możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, takich których nie daje samo ukończenie szkoły – mówi Wojciech Maślona, dyrektor ZSP nr 1. Jak to możliwe? Wszystko dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej.


Od 1 czerwca br. ZSP nr 1 w Krasnymstawie realizuje projekt „Nowa Szkoła Zawodowa” w ramach działania 12.4 – kształcenie zawodowe z RPO Województwa Lubelskiego. – Jego celem jest wzrost szans na zatrudnienie 139 uczniów i uczennic szkoły, poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach i praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych – mówi Wojciech Maślona, dyrektor ZSP nr 1. Staże i praktyki dają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy, wspomaga je stypendium w wysokości 1800 zł za 150 godzin stażu. Ponadto szkoła zapewnia wyżywienie uczestników, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe. Dla każdego zawodu, w którym kształci ZSP nr 1 zostały zaplanowane specjalistyczne zajęcia dające coś ponad, niż tylko sam zawód. – W zawodzie technik ekonomista są to: „Marketing bez tajemnic”, „Podatkowe PIT-u PIT-u”, „ZUS nie taki straszny-obsługa programu Płatnik”. Zaplanowany został kurs obsługi kasy fiskalnej kończący się egzaminem.. Dodatkowo uczniowie będą mogli zdobyć uprawnienia kasjera walutowego i bankowego – mówi Maślona. Dla zawodu technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w ramach projektu realizowane będą zajęcia: „Mezoterapia bezigłowa skóry głowy”, „Techniki koloryzacji”, „Koki i upięcia” oraz „MegaFRYZ”. Technik i mechanik pojazdów samochodowych będzie zajmował się renowacją i rekonstrukcją zabytkowego samochodu strażackiego realizując zajęcia „Nowy STAR 25”. – Uczniowie będą mieli także możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń diagnostycznych np. z zakresu serwisowania klimatyzacji samochodowej, wykorzystania oscyloskopu i diagnoskopu w warsztacie samochodowym – informuje dyrektor ZSP nr 1. Dla uczniów klas gastronomicznych (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych) przewidziano zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe takie jak: „Ciekawostki kuchni” czy „Sushi”. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość zdobycia państwowych uprawnień cukiernika, baristy I i II stopnia oraz kucharza kuchni molekularnej. Dodatkową atrakcją dla uczniów ZSP nr 1 będzie możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B sfinansowanego ze środków projektowych.
Co na tym zyska szkoła? – Pracownie kształcenia zawodowego zostaną doposażone w specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz materiały dydaktyczne pozwalające kształcić na najwyższym poziomie w poszczególnych zawodach. Grupa nauczycieli odbędzie szkolenie i zdobędzie uprawnienia instruktora spawalnictwa metodami Mag+Tig oraz Mag+Mig, by następnie móc szkolić uczniów, którzy zechcą zdobyć dodatkowo uprawnienia spawacza – mówi Maślona.
Szkoła realizując kolejny projekt z RPO Województwa Lubelskiego stworzy bowiem profesjonalną spawalnię oraz ośrodek spawalniczy. Dodatkowo w ramach programu zostaną zakupione profesjonalne obrabiarki CNC, które będą wykorzystywane w kształceniu klas mechanicznych. – ZSP nr 1 to nowoczesna szkoła zawodowa, pomnażająca kapitał, który mają w rękach jej uczniowie. Dobry zawód, to dobre życie – podsumowuje dyrektor. (kg)

Komentarze

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułZ Kuferka Babuni
Następny artykułBat na piratów