ZST najlepsze w Polsce. Młodzi krwiodawcy nie spoczywają na laurach

W środę w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbył się terenowy pobór krwi. Chęć udziału w akcji przeprowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zadeklarowało około 60 dawców.

W nowoczesnym krwiobusie krew oddało 26 krwiodawców: Radosław Świderski, Tomasz Parada, Fabian Lewczuk, Maciej Oliwiak, Zuzanna Nastaj, Rafał Pakuła, Jakub Traczyński, Mikołaj Gondek, Wojciech Balawajder, Hubert Krawczyk, Kacper Karamać, Mateusz Hołub, Kacper Krzyżanowski, Mikołaj Koziej, Martyna Stępień, Dawid Ruban, Norbert Zieliński, Konrad Kondera, Norbert Zieliński, Wojciech Olech, Eryk Dorosz, Mateusz Głąb, Jan Kołodziej, Kacper Niedźwiecki, Maciej Winiarczyk, Żaneta Przychodaj, Mariusz Śliwa. Ze względu na ograniczoną możliwości rejestracji w mobilnym punkcie poboru, pozostali krwiodawcy oddali krew w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chełmie pod profesjonalną opieką zespołu medycznego, którym kieruje dr Tomasz Jankowski. – Celem akcji było popularyzowanie wśród społeczności uczniowskiej i lokalnej idei honorowego krwiodawstwa oraz poszerzanie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się. Ponadto ten dar serca przyczynił się do zabezpieczenia potrzeb polskiej służby zdrowia w zakresie krwi – mówi nauczyciel i pomysłodawca akcji Mariusz Śliwa.

Idea bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi stała się popularna wśród młodzieży ZST dzięki wsparciu udzielanemu przez dyrekcję szkoły uczniom, propagatorom i organizatorom takich akcji. Starania te docenił Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, który nagrodził Zespół Szkół Technicznych w Chełmie I miejscem w Polsce w kategoriach „Promocja honorowego krwiodawstwa” i „Najwyższy wskaźnik aktywności uczniów”. (b)

News will be here