Uwaga, są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. Zapraszamy!

Zespół Szkół w Piaskach
Sztandarowe zawody placówki, gdzie są jeszcze wolne miejsca to: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i kosmetycznych. W Szkole Zawodowej można kształcić się w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych lub wybrać profil wielozawodowy. Dużym atutem ZS w Piaskach jest bogata baza dydaktycznaw.
Sprawdź szkołę na www.zspiaski.pl

Zespół Szkół w Trawnikach

Do 23 sierpnia szkoła zaprasza do kształcenia na nowych kierunkach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego i technik handlowiec. Szkoła zawodowa oferuje: kierowca mechanik oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. W przyszłym roku placówka otworzy nowoczesny obiekt sportowy. Inne dostępne kierunki to m.in.: – w technikum – technik górnictwa podziemnego i technik górnictwa odkrywkowego, w ZS Zawodowa – piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.
Sprawdź szkołę na www.zstrawniki.edupage.org

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

Największym zainteresowaniem cieszy się klasa informatyczna w technikum. Tu wolnych jest jeszcze tylko kilka miejsc. Nie powstanie natomiast kl. technik awionik, technik elektroenergetyk transportu szynowego, a także technik eksploatacji portów i terminali. Popularna jest kl. technik lotniczy oraz ekonomista. Jeśli chodzi o Szkołę Zawodową, to dostępny jest tylko jeden kierunek – operator obrabiarek skrawających.

Sprawdź szkołę na www.portal.pcez.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
Szkoła rekrutuje do klas: matematycznej, humanistycznej z edukacją medialną, językowo-menedżerskiej, biologicznej, sportowej – siatkarskiej i personelu pokładowego. „Bronek” wydaje się być perełką wśród szkół ogólnokształcących. Świadczą o tym doskonałe wyniki w nauce i stuprocentowa zdawalność matur.
Sprawdź szkołę na www.1lo.swidnik.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Jeśli ktoś jeszcze się waha z wyborem odpowiedniego profilu kształcenia, to szkoła zawodowa wciąż prowadzi rekrutację na kierunki: kucharz, piekarz, cukiernik oraz wędliniarz, a technikum: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik logistyk.
Sprawdź szkołę na www.zsnorwid.swidnik.pl