13 mln zł dla MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie dostało 13 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja jest przeznaczona na budowę nowego układu tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Instalacja pozwoli na oszczędności i jest częścią kilkuletniego planu inwestycyjnego.

We wrześniu ub.r. Rada Miasta Chełm zgodziła się na sprzedaż 100 procent udziałów znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka musi mieć silnego inwestora, bo sama nie jest w stanie dostosować się do unijnych wymogów, związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Aby tak się stało, MPEC musi wykonać inwestycje warte 90 mln zł i to najpóźniej do końca 2022 r.

Dotacja otrzymana przez MPEC jest więc częścią kilkuletniego planu inwestycyjnego, który musi zostać przeprowadzony w spółce. Przygotowany przez MPEC projekt znalazł się na liście 41 przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa już została podpisana. Dotacja, którą otrzymało MPEC, opiewa na ponad 13 milionów złotych i jest przeznaczona na budowę nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie. Chodzi o dwa moduły kogeneracyjne o łącznej mocy elektrycznej ok. 8,8 MWe i ok. 8,2 MW ciepła. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 32 mln zł. Głównym założeniem kogeneracji wysokosprawnej jest uzyskanie oszczędności przy wytwarzaniu jednocześnie obu rodzajów energii, tj. energii cieplnej i elektrycznej.

– Zachodzące zmiany, związane z globalną transformacją energetyczną, w tym szczególnie w zakresie ochrony środowiska, wynikające z proekologicznych dyrektyw Unii Europejskiej zmuszają MPEC do opracowania koncepcji działań dostosowawczych i modernizacyjnych – mówi Artur Jędruszczak, prezes MPEC w Chełmie. – Działania te są konieczne z uwagi na wygaśnięcie derogacji ciepłowniczej oraz wejście Spółki z dniem 1 stycznia 2023 roku w zakres wymagań środowiskowych, wynikających z decyzji wykonawczej Komisji (Unii Europejskiej) z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

Przeprowadzone do chwili obecnej analizy i prace koncepcyjne umożliwiły opracowanie wstępnego harmonogramu działań, którego realizacja umożliwi dalsze funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie i zagwarantuje długoterminowe dostawy ciepła dla miasta Chełm. Koszt inwestycji to koło 90 mln zł. Wyzwaniem dla Spółki podobnie jak innych podmiotów energetycznych w tym ciepłowniczych będzie znalezienie takiego rozwiązania, które sprosta wymaganiom środowiskowym, nie będzie powodowało zmniejszenia ilości klientów i oczywiście zachowa perspektywy dalszego rozwoju systemu ciepłowniczego. Jedno jest pewne – ani spółki, ani miasta Chełm nie stać na te inwestycje i należy szukać odważnych rozwiązań. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here