200 milionów na wyciągnięcie ręki

Rosną szanse Chełma na zdobycie wielomilionowego unijnego dofinansowania na przebudowę całej krajowej „dwunastki” – od ul. Podgórze do ul. Wschodniej. Jak ustaliliśmy, do konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wpłynęło podobno zaledwie pięć wniosków, w tym chełmski, a ich wartość nie przekracza kwoty, jaką przeznaczono na cały program.

Do 29 kwietnia br. można było składać wnioski do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na ogłoszony konkurs w ramach Działania 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Na realizację zgłoszonych projektów przeznaczono ponad 1,4 mld zł.
Dla miast na prawach powiatu grodzkiego, w tym Chełma, jest to pierwsza od wielu lat okazja na zdobycie unijnych pieniędzy na inwestycje dotyczące dróg krajowych. Nic dziwnego, że władze miasta w dość szybkim tempie, przy wydatnej pomocy specjalizującej się w przygotowaniach unijnych wniosków firmy „Ekkom” z Krakowa, szykowały dokumenty, by przystąpić do konkursu i powalczyć o miliony złotych na przebudowę biegnącej przez Chełm krajowej „dwunastki”. – Złożyliśmy kompletną dokumentację, wraz z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności – podkreśla Agata Fisz, prezydent Chełma.

Wydawało się, że zainteresowanie konkursem będzie bardzo duże. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na konkurs złożono zaledwie pięć wniosków, w tym chełmski. Łączna kwota dofinansowania, o którą zabiegają samorządy, wynosi 633 mln zł. A to oznacza, że jeśli projekt na krajową „dwunastkę” zostanie przez komisję pozytywnie oceniony pod względem formalnym, a później merytorycznym, miasto dostanie dofinansowanie na wartą około 200 mln zł inwestycję! Z UE może otrzymać aż 85 proc. tej kwoty.
– Obecnie prowadzimy ocenę projektów w oparciu o kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne, tzw. kryteria I i II stopnia – mówi Izabela Plucińska, koordynator Zespołu ds. Informacji i Promocji, Departamentu Analiz i Programowania. – Na jej podstawie powstanie lista rankingowa projektów, na której zostaną one uszeregowane zgodnie z liczbą punktów uzyskaną w ocenie merytorycznej I stopnia. Ostateczna data rozstrzygnięcia nie jest jeszcze znana. Przewidujemy, że będzie to trzeci kwartał br.
Na przebudowę chełmskiego odcinka drogi krajowej nr 12, biegnącego ulicami Podgórze, Rejowiecka, Aleja Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodnia, kierowcy czekają od lat. Liczne, głębokie koleiny i wysokie garby utrudniają jazdę.
Zgodnie z przyjętym planem, miasto – jeśli dostanie unijne pieniądze – w przyszłym roku będzie chciało wykonać dokumentację techniczną, a w latach 2018-2020 zrealizować całą inwestycję.
– Czekamy na oficjalne informacje dotyczące oceny formalnej wniosków. Bardzo liczymy na to, że nasz projekt znajdzie się na liście wniosków przeznaczonych do dofinansowania – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. (ps)