98-letni zbrodniarz ma stanąć przed sądem

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie chce, by 98-letni dziś Michael K., mieszkający w USA, stanął przed sądem za udział w zabójstwie mieszkańców Chłaniowa, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin w gminie Żółkiewka. Do masakry doszło w lipcu 1944 r. Zginęły wówczas 44 osoby.

W ubiegłym tygodniu Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie poinformowała, że prowadzi śledztwo dotyczące dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin oraz spalenia zabudowań tych miejscowości. 13 marca prokurator z lubelskiego IPN-u skierował do Sądu Rejonowego Lublin Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Michaela K. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Instytutu, 98-letni dziś Michael K., mieszkający w USA, jest podejrzany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości stanowiącej jednocześnie zbrodnię wojenną. 23 lipca 1944 roku, będąc dowódcą kompanii pozostającego w służbie niemieckiej Ukraińskiego Legionu Samoobrony, wydał rozkaz podległym sobie żołnierzom dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin. Wykonując ten rozkaz żołnierze Ukraińskiego Legionu Samoobrony dokonali pacyfikacji wymienionych miejscowości i dopuścili się zabójstw 44 zamieszkałych w nich osób oraz spalenia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych ofiar. – Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie stronie polskiej przebywającego na terenie USA podejrzanego Michaela K. Zostanie on skierowany do organów wymiaru sprawiedliwości USA – czytamy na stronie Prokuratury Krajowej. Do tematu wrócimy. (kg)