Absolutorium bez dyskusji

(25 maja) Trzynastoma głosami za, przy dwóch głosach sprzeciwu, Rada Gminy Włodawa przyjęła uchwałę udzielającą wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok. Dyskusji przed głosowaniem, choć stosowny punkt obrad taką przewidywał, nie było. Podobnej sytuacji nie pamiętają najstarsi bywalcy gminnych sesji.

 

Podczas obrad przyjęto także m.in. uchwały w sprawach: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez DPS w Różance – 4,36 zł za metr sześcienny (było 4,24 zł), zamiany działek gruntu – w związku z potrzebą budowy kładki na Tarasience oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – park linowy w Okunince. Radni przegłosowali także zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na dopłaty do wody – ponad 30 tys. zł, zabezpieczenia pieniędzy na zakup samochodu dla dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych – 70 tys. zł, na przebudowę pomieszczeń w szkole w Różance z przeznaczeniem na stołówkę – 10 tys. zł, a także na drogi: na remonty bieżące – 11 tys. zł oraz na asfalt na drodze w Sobiborze – 30 tys. zł. Stosowną uchwałą zatwierdzono również roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa za 2015 rok, a także wprowadzono zmiany w jej statucie. W interpelacjach dominowały sprawy dotyczące konieczności naprawy dróg m.in.: w Stawkach, Korolówce, Susznie, Różance oraz w Orchówku na ulicach: o. Tomasza, Szkolnej, Nowej, Dąbrowskiego i Sikorskiego. Radna Małgorzata Kozakiewicz domagała się z kolei wydłużenia czasu oświetlenia niebezpiecznego skrzyżowania w Susznie, przy zjeździe ze ścieżki rowerowej na drugą stronę drogi wojewódzkiej. Według radnej latarnie w tym miejscu powinny świecić obecnie co najmniej do godziny 23. A wszystko dla bezpieczeństwa cyklistów, których w sezonie o tej porze nie brakuje, a także dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu drogowego. (ad)