Absolutorium i wotum zaufania jednogłośnie

(28 czerwca) Merytoryczna część XLIV Sesji Rady Miejskiej we Włodawie rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2020. Jako pierwsza głos zabrała Renata Szymańczuk z Inicjatywy Między Drzewami. Doceniła przede wszystkim wysiłki radnych zmierzające do zachowania zielonej Włodawy. Jej uwagi dotyczyły braku stosownej informacji oraz wycinki drzew. Zwróciła uwagę m.in. na fakt, że wycięcie jednego dorodnego drzewa zastąpić może dopiero aż 1700 małych drzewek.

Z kolei radni Janina Klimczuk, Łucja Pamulska, Joanna Uryniuk, Mirosława Dynkiewicz, Jerzy Łagodziński przede wszystkim mówili o sukcesach obecnego burmistrza lub organizacji i stowarzyszeń przez siebie reprezentowanych. Nie brakowało „ochów i achów” niemal o każdym aspekcie życia miasta. Pomimo roku pandemii niemal wszyscy uznali ubiegły rok za wyjątkowo udany.

Jedynie radny Mariusz Czuj zauważył, że mieszkańców Włodawy ciągle ubywa, że brak transportu publicznego, zerowe są efekty istnienie podstrefy ekonomicznej, a poprawa estetyki miasta zbyt wolna. Wskazał także, że dużo drzew jest wycinanych bez proporcjonalnych rekompensat w postaci nasadzeń.

Następnie radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu. Podobnie było przy uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Włodawy z wykonania budżetu miasta za 2020 r.: oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

W punkcie „wolne wnioski i informacje” jako pierwsza głos zabrała M. Dynkiewicz, która apelowała o intensyfikację prac związanych z czystością miasta i nasilenie kontroli zaniedbanych posesji. J. Uryniuk poinformowała o problemach z dostawą prądu na osiedlu Kraszewskiego. Joanna Szczepańska wnioskowała m.in. o zabezpieczenie korzeni drzew na czas prac rewitalizacyjnych i o nasilenie kontroli przez straż miejską w miejscach, gdzie pije się alkohol. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here