Agata Szewczuk bibliotekarką roku

Już po raz 27. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, lubelski Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego przyznało Nagrodę im. Anny Platto. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do Agaty Szewczuk z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Laureatka pracuje w chełmskiej bibliotece od 12 lat. Obecnie pełni w niej funkcję kierowniczki Działu Udostępnienia i jest inicjatorką i organizatorką licznych akcji i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych promujących czytelnictwo szczególnie wśród najmłodszych. Z jej inicjatywy realizowane były m.in.: projekty „Mądrzy Cyfrowi” i „Jestem Muralistą”, konkurs online „Wyślij książkę na wakacje”, akcja szycia toreb na książki z różnorodnych materiałów pn. „Na własną książkę” oraz przegląd „pluszowych” książek, zorganizowany w Oddziale Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
– Jestem ogromną szczęściarą, ponieważ moja praca to moja pasja. Uwielbiam ludzi, z którymi pracuję i miejsce, w którym jestem – powiedziała Agata Szewczuk, odbierając XXVII Nagrodę im. Anny Platto.
Nagroda przyznawana jest co roku 7 sierpnia, w przeddzień urodzin jej patronki – Anny Platto, pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji czytelnictwa, literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami.
Pomysłodawcą nagrody był dr Zdzisław Bieleń, obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP, a przez 25. edycji fundatorką nagrody była siostra patronki – Mirosława Platto.

O patronce nagrody
Anna Platto urodziła się 8 sierpnia 1944 roku. Ukończyła filologię polską na UMCS. Była kustoszem, instruktorem-metodykiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz wykładowcą w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi. Zmarła 15 marca 1995 r. (red)