Alarmujące dane ze szkół

Pandemia i wynikające z niej zdalne nauczanie, uzależnienie od smartfonu, wreszcie coraz bardziej napięta sytuacja na świecie – to wszystko sprawia, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy emocjonalne. Widać to też niestety w krasnostawskich szkołach podstawowych, o czym na ostatniej sesji mówił radny Kamil Hukiewicz.

Radny klubu „Krasnostawianie” złożył interpelację w sprawie „zwiększenia godzin na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

– Coraz więcej dzieci jest kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej – alarmował Hukiewicz. – Tymczasem godzin pracy pedagogów ujętych w organizacji roku szkolnego w SP nr 1, SP nr 4 czy SP nr 5 w Krasnymstawie, jest za mało.

Takie wnioski wynikają m.in. z ustaleń, jakie zapadły podczas obrad komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej rady miasta. Komisja podczas swojego ostatniego posiedzenia dyskutowała miedzy innymi na ten temat z dyrektorami szkół. Wnioski takie zgłaszają też do radnych sami nauczyciele.

– Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami i stają się bardziej agresywne albo wycofane w kontaktach społecznych, co efekcie może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego oraz licznych, poważnych problemów emocjonalnych. Pedagog powinien być rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia pomocy uczniowi. To specjalista, który potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe – kontynuował radny.

Tymczasem i pedagogów, i psychologów w krasnostawskich szkołach jest za mało. A przynajmniej mają oni za mało czasu na kontakt z dziećmi.

– Tym samym, wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim samych uczniów, ale też ich rodziców oraz dyrekcji szkół, wnoszę o zwiększenie ilości godzin pracy pedagogów, a tym samym ich etatów w szkołach podstawowych, zarówno w bieżącym roku szkolnym jak i roku szkolnym 2024/25 – apelował Hukiewicz. Do tematu wrócimy. (kg)

News will be here