Andrzej Romańczuk na następną kadencję

(3 października) W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku kilkudziesięciu członków PSL wybierało prezesa struktur powiatowych. Niemal jednogłośnie został nim na kolejną 4-letnią kadencję Andrzej Romańczuk. Gościem honorowym walnego zebrania był eurodeputowany Krzysztof Hetman.

Po raz pierwszy od wielu lat podczas zebrania była bardzo merytoryczna, choć momentami emocjonalna dyskusja na wiele spraw nurtujących ludowców w powiecie. Poruszano wiele kwestii dotyczących głównie rolnictwa, przedsiębiorczości oraz samorządu lokalnego. W toku rozmów dyskusja przeobraziła się w konkretne uchwały.

Pierwsza dotyczyła poprawy sytuacji polskiego rolnictwa i zawierała apel do władz krajowych o podjęcie natychmiastowych działań w celu objęcia ochroną i pomocą gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej, które to gospodarstwa ucierpiały wobec braku skutecznej walki z ASF, a w konsekwencji drastycznie spadło pogłowie trzody chlewnej w Polsce. Mówiła też o konieczności objęcia ochroną producentów owoców i warzyw wobec zakładów przetwórczych, uciekających do praktyk zmowy cenowej oraz uruchomieniu dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Druga, dotycząca obrony samorządu lokalnego, wyrażała kategoryczny sprzeciw wobec centralizacji i ograniczaniu prawa do samostanowienia wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. („..polskiemu samorządowi coraz bliżej do ustroju terytorialnego, obowiązującego do 1989 roku”.).

Uchwała mówi także o braku transparentnych zasad rozdziału środków publicznych we wszelkich programach krajowych i ich ocenie opartej wyłącznie na politycznych przesłankach. Wymieniła również niekorzystne finansowanie zadań z zakresu służby zdrowia, które powoduje zadłużenie szpitali samorządowych oraz z zakresu edukacji, przez co samorządy w celu utrzymania szkół rezygnują z coraz większej ilości inwestycji.

Trzecia uchwała mówiła o polskiej przedsiębiorczości i zawierała postulaty dotyczące stabilizacji przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą, ich odbiurokratyzowania. Ludowcy zwrócili w niej uwagę także na transfery socjalne dla społeczeństwa, które nie powinny odbywać się kosztem zwiększania obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców, a polska gospodarka powinna opierać się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, dlatego istotnym jest, aby system państwowej kontroli skarbowej opierał się na zasadzie zaufania, a nie na zasadzie upatrywania w przedsiębiorcy potencjalnego przestępcy. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here