Asfalt bez umowy

Firma spod Zamościa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę do przetargu na przebudowę drogi w Jagodnem, położyła nowy asfalt jeszcze przed podpisaniem umowy z gminą Sawin i przed wydaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt Dariusz Ćwir był tym faktem zaskoczony, jednak gmina zapłaci za wykonane prace, bo ostatecznie otrzymała dotację na drogę.

Gmina Sawin do drugiej edycji Funduszu Dróg Samorządowych złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. – Ubiegaliśmy się o pieniądze na drogi w Jagodnem i Bukowie Wielkiej – mówi wójt Dariusz Ćwir.

W kwietniu br. ukazała się oficjalna lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Złożone przez gminę Sawin wnioski znalazły się jednak na rezerwowych miejscach. Ponieważ po przetargach przeprowadzonych…

Ciąg dalszy artykułu jest dostępny w wydaniu PDF z 25.05.2020 r.

Doskonale rozumiemy, że sprzeczne informacje, fake newsy i plotki mogą wywoływać obawy. Cenimy Twój spokój, dlatego u nas dostaniesz tylko sprawdzone wiadomości i rzetelnie przygotowane materiały.