Będą boiska między I LO a ZSP nr 2

Między I LO i ZSP nr 2 w Krasnymstawie powstanie nowy kompleks boisk, połączonych ze skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą. Wszystko dzięki dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. O inwestycję ponad rok temu apelował radny Andrzej Kmicic.

Dzięki wspólnej inicjatywie powiatowego, I LO i ZSP nr 2 w Krasnymstawie do jednego z programów ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zgłoszono pomysł budowy między szkołami kompleksu boisk (do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki), a także skoczni w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. Tydzień okazało się, że został on pozytywnie rozpatrzony i jako jeden z dziesięciu w województwie lubelskim zostanie przez Ministerstwo sfinansowany. Pierwsza transza na budowę boisk przy I LO i ZSP nr 2 (ponad 550 tys. zł) zostanie wypłacona w przyszłym roku i zapewne wtedy ruszą prace budowlane.
Historia planowanej inwestycji sięga 2008 r. Już wtedy wykonana została dokumentacja techniczna budowy boisk zewnętrznych, czyli pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą, boiska do koszykówki, siatkówki, oświetlenia itp., na działce zlokalizowanej pomiędzy I LO, a ZSP nr 2. – Po wykonaniu dokumentacji wypowiedziano jednak umowy dzierżawy na wymienione tereny, które przez lata służyły pracownikom szkoły i ich rodzinom jako ogródki działkowe – mówił na jednej z sesji rady powiatu w 2016 r. radny Andrzej Kmicic. Dzierżawcy ze zrozumieniem przyjęli odebranie im działek, zdając sobie sprawę, że będą one służyły rozwojowi aktywności fizycznej młodzieży. Od ok. sześciu lat na tych działkach nie podjęto jednak żadnych prac, teren wykorzystany jest jedynie rolniczo. Zamiast obiecanych boisk mamy ściernisko – alarmował wówczas były wicestarosta. Kmicic sugerował, że budowę boisk można sfinansować z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i – jak dziś widać – władze powiatu wzięły sobie jego interpelację do serca. (kg)