Będą utrudnienia

W związku z przypadającymi w najbliższy weekend (12-13.08) Dniami Chełma w centrum zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu drogowego. Część ulic zostanie całkowicie zamknięta.

W czwartek, 10 sierpnia, o godz. 18 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Strażacka, na której od piątku rozpocznie się montaż sceny koncertowej. Korzystanie z miejsc parkingowych na ul. Strażackiej będzie możliwe do północy we czwartek. Zamknięty dla samochodów zostanie również wyjazd z parkingu przy Urzędzie Miasta do ul. Strażackiej z zachowaniem możliwości ruchu pieszych. W piątek 11 sierpnia, parking przy UM będzie funkcjonował jako droga bez przejazdu, z możliwością wjazdu i wyjazdu wyłącznie od ul. Lubelskiej. Ruch pieszych wzdłuż ul. Strażackiej będzie możliwy chodnikiem od strony kina Zorza. Chodnik od strony miejsc parkingowych będzie wyłączony z ruchu. Zamknięte zostanie również przejście dla pieszych na wlocie ul. Strażackiej przy ul. Lubelskiej.

Zachowana zostanie możliwość dojazdu – w obu kierunkach od ul. Reformackiej – na teren komisu samochodowego, myjni i punktów handlowych zlokalizowanych przy ul. Strażackiej.

W sobotę, 12 sierpnia, od godziny 6 rano rozpocznie się całkowite wyłączanie z ruchu następujących ulic w rejonie Placu Gdańskiego, w związku z przygotowaniem zabezpieczeń imprezy: ul. Lubelska – w obu kierunkach od wysokości posesji nr 52/65 (przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta) do skrzyżowania z ul. Podwalną; ul. Podwalna – od skrzyżowania z ul. Lubelską do Placu Gdańskiego; ul. Młodowskiej – od skrzyżowania z ul. Kopernika do Placu Gdańskiego (kierunek centrum) oraz od Placu Gdańskiego do skrzyżowania z ul. Pijarską (kierunek Dyrekcja); ul. Sienkiewicza – od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Młodowskiej; ul. Mickiewicza – początkowy odcinek przy Placu Gdańskim do przejścia dla pieszych przy posesji nr 5. Możliwość wjazdu na obszar objęty w/w ulicami i niewygrodzony zabezpieczeniami imprezy masowej zostanie zachowana wyłącznie dla rowerzystów. Równocześnie z w/w zamknięciem ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu na przyległych odcinkach ul. Lubelskiej oraz ul. Mickiewicza: ul. Lubelska – na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. Orlicz-Dreszera i ul. Narutowicza do wysokości posesji nr 52/65 (przejście dla pieszych przy Urzędzie Miasta) wprowadzony zostanie zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców ul. Lubelskiej nr 48-79, zaopatrzenia oraz rowerów. Ulica Lubelska stanie się drogą bez przejazdu z wjazdem i wyjazdem wyłącznie od strony ul. gen. Orlicz-Dreszera; ul. Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do przejścia dla pieszych przy posesji nr 5 (Plac Gdański) wprowadzony zostanie zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców ul. Mickiewicza nr 1-9, zaopatrzenia i rowerów. Ulica Mickiewicza stanie się drogą bez przejazdu z wjazdem i wyjazdem wyłącznie od strony ul. Narutowicza. Odcinek ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Kopernika i ul. Narutowicza będzie ogólnodostępny, ale od strony ul. Kopernika będzie drogą bez przejazdu. Wjazd dopuszczonych grup użytkowników na w/w odcinkach ul. Lubelskiej i ul. Mickiewicza będzie możliwy bez przeszkód w dniach 12-13.08.2023 roku (sobota i niedziela) od godzin porannych do godz. 14. Po godz. 14 tj. rozpoczęciu bloku koncertowego wjazd na te odcinki może zostać ograniczony lub całkowicie zamknięty.

Inne zmiany w organizacji ruchu wynikające z organizacji Dni Chełma:

– ul. Podwalna (przy Muzeum) – wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo w ul. Lubelską w kierunku ul. Pijarskiej;

– ul. Lubelska – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Podwalnej do ul. Pijarskiej;

– ul. Młodowskiej (przy cerkwi) – wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w ul. Kopernika;

– ul. Kopernika (przy cerkwi) – wprowadzony zostanie nakaz jazdy w lewo w ul. Młodowskiej;

– ul. Sienkiewicza (przy banku) – wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w ul. Narutowicza;

– ul. Narutowicza – wprowadzone zostaną odpowiednio nakazy jazdy w prawo lub w lewo (z włączeniami) na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza (w kierunku do ul. Obłońskiej);

W dniach 12-13.08 (sobota i niedziela) Chełmskie Linie Autobusowe będą kursować z pominięciem odcinka ul. 1 Pułku Szwoleżerów, ul. Młodowskiej, Placu Gdańskiego i ul. Lubelskiej. Wszystkie linie zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach od ronda im. Jana Pawła II przez al. Armii Krajowej, ul. Zielną, ul. Obłońską, ul. Kolejową, ul. Starościńską, ul. Słowackiego i dalej zgodnie z rozkładem na ul. 1 Pułku Szwoleżerów.

Na odcinku objętym objazdem autobusy będą zatrzymywać się na następujących przystankach:

– w kierunku Dyrekcji: Armii Krajowej KFC, Obłońska/Sienkiewicza

– w kierunku centrum: ul. Słowackiego 18 (przystanek tymczasowy), Kolejowa/Sienkiewicza, Armii Krajowej KFC

Ze względu na wyłączenie ulic z ruchu, a także trwające prace budowlane w rejonie Placu Łuczkowskiego, kierowcom zaleca się korzystanie z dróg omijających centrum miasta tj. al. Armii Krajowej, ul. Zielnej, ul. Obłońskiej, ul. Kolejowej, al. Żołnierzy 1 Armii WP, ul. Żwirki i Wigury, ul. Słowackiego, ul. Starościńskiej.  Organizatorzy zachęcają, by w miarę możliwości uczestnicy Dni Chełma  docierali  do centrum miasta dotrzeć komunikacją miejską, pieszo lub rowerem. (opr. w)

 

News will be here