Będzie kąpielisko i szynobus

Mimo pandemii w Woli Uhruskiej będzie działać sezonowe kąpielisko zlokalizowane na starorzeczu Pompka. Radni dostrzegają, że szansą na rozwój gminy jest turystyka, więc nie mieli też oporów przed dołożeniem pieniędzy do sezonowych kursów szynobusu na trasie Chełm – Orchówek.

Piątkowe posiedzenie rady gminy w Woli Uhruskiej rozpoczęło się od sprawozdania wójta oraz wystąpień miejscowych komendantów placówek Straży Granicznej oraz posterunku policji i straży pożarnej, którzy opowiedzieli o działaniach swoich funkcjonariuszy mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie gminy. Interpelacje zaczęła Teresa Kościuk postulując o kompleksowy remont drogi gruntowej do tzw. Łanów. Tadeusz Pawłowski pytał, dlaczego w miejscowym ośrodku nie ma dostępnych usług stomatologicznych, a także czy został rozwiązany problem odbioru folii rolniczych. Następnie pod głosowanie poddano pakiet 8 uchwał.

Na poczatek ustalono kwotę 35 zł za odbiór odpadów komunalnych od osoby dla każdego gospodarstwa, które nie segreguje śmieci. Następnie podjęto gminny plan odbioru azbestu i udzielono pomocy finansowej dla powiatu włodawskiego oraz dla województwa lubelskiego. Związane to było z partycypacją w kosztach funkcjonowania szynobusu kolejowego na trasie Chełm – Orchówek oraz z funkcjonowaniem autobusowej komunikacji publicznej na terenie powiatu. Radni zdecydowali też, że w nadchodzącym sezonie wakacyjnym funkcjonować będzie jedno gminne kąpielisko zlokalizowane na starorzeczu Bugu tzw. Pompce.

W dalszej części obrad radni odrzucili petycję tzw. antyszczepionkowców oraz dokonali zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Potem przez długi czas słuchano raprtów i sprawozdań. Na koniec głos zabrał Adam Panasiuk, etatowy członek zarządu powiatu włodawskiego, który mówił przede wszystkim o programie scaleń, który w gminie Wola Uhruska wychodzi już na ostatnią prostą. Wspomniał też o zainteresowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej obiektem po byłej szkole podstawowej w Woli Uhruskiej, a także o drogach, w tym o fiasku wniosków powiatu w Programie Dróg Samorządowych. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here