Bezpieczne wakacje na Lubelszczyźnie

MEN udostępniło na swojej stronie specjalną bazę (www.wypoczynek.men.gov.pl), w której znaleźć się powinny wszystkie kolonie i obozy zgłoszone do ministerstwa.


„Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży” – pisze w liście do rodziców, nauczycieli i wychowawców Anna Zalewska, minister oświaty.
Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących narkotyków i dopalaczy można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji – (www.ore.edu.pl), Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (www.kbpn.gov.pl), www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania, działający pod numerem tel. 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR –600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.
Policja oraz Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie sprawdzi zgłoszone autokary i autobusy, które będą wozić dzieci na wypoczynek. Rodzice mogą, dzwoniąc pod numer 997 i podając termin wyjazdu, zgłosić autokar do sprawdzenia. Funkcjonariusze, którzy przybędą na miejsce, sprawdzą trzeźwość kierowcy i stan techniczny pojazdu. Potrzebę kontroli autokaru można zgłosić również pod numerem telefonu: 81 740 69 71 do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie na kilka dni przed planowanym wyjazdem.
Ci, którzy spędzą wakacje w mieście, również muszą być bezpieczni. W specjalnym liście, skierowanym do dyrektorów szkół „o obowiązku zapewnienia zdrowego wypoczynku dla najmłodszych przypomina im lubelski kurator”. – Proszę o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zamocowania bramek piłkarskich oraz masztów wraz z tablicami do piłki koszowej. Konieczne jest również określenie warunków (regulaminów) korzystania z tych obiektów – przestrzega Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Kuratorium Oświaty w Lublinie uruchomiło telefon interwencyjny dotyczący miejsc wakacyjnego wypoczynku ( tel. 781 701 533). Pod tym numerem można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące ich.
(EM.K.)